Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес информационни технологии (редовно обучение) 2014/2015    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии (редовно обучение) 2014/2015

   Последна актуализация: 01.07.2015 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 г.

за специалност „ БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ “ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина
Дата
Час
Зала
I курс
Линейна алгебра и аналитична геометрия (доц. Марта Теофилова)
09.09.2015 09:00 2 аула
Въведение в компютърните науки (проф. Георги Тотков)
03.09.2015 09:00 2 аула
Увод в информационните технологии (доц. Евгения Ангелова)
04.09.2015 09:00 547 к.з.
Информационни технологии в математиката (доц. Анна Малинова)
08.09.2015 09:00 547 к. з.
Програмиране (доц. Владимир Шкуртов)
10.09.2015 10:00 424 ауд.
Маркетингови изследвания (проф. Снежана Гочева)
07.09.2015 09:00 446 к.з.
Английски език (гл. ас. д-р Иван Шотлеков)
24.09.2015 09:00 каб. 341
Приложна математика (проф. Снежана Гочева)
07.09.2015
09:00

446 к.з.

Обектно-ориентирано програмиране (доц. Николай Павлов)
05.09.2015 09:00 547 к.з.
Банково дело и банкови информационни системи (проф. Асен Рахнев, хон.ас. Иван Гешев)
08.09.2015 13:00 446 к.з.
Графика и презентации (доц. Христо Крушков, гл. ас. д-р Александър Пенев)
02.09.2015 09:00 546 к.з.
II курс
Финансова математика (доц. Андрей Захариев)
14.09.2015 09:00 422 ауд.
Право и правни информационни системи (гл. ас. д-р Х. Паунов)
15.09.2015
09:00
434 к. з.
Програмиране чрез .NET (доц. д-р Николай Павлов)
05.09.2015 09:00 547 к.з.
Застрахователна математика (проф. Николай Кюркчиев)
11.09.2015 09:00 546 к.з .
Счетоводство и счетоводни инф. системи (проф. Асен Рахнев, доц. Евгения Ангелова)
03.09.2015 09:00 547 к.з.
Програмиране в Интернет с  PHP и MySQL  (доц. Елена Сомова, гл.ас. Емил Хаджиколев)
04.09.2015 09:00 532 к.з.
Иконометрия (доц. Анна Малинова)
08.09.2015 09:00 547 к. з.
Бази от данни (проф.  Ст. Стоянов, гл. ас. д-р Г. Чолаков)  
08.09.2015 13:00 546 к.з.
Информационни технологии в Интернет (доц. Владимир Шкуртов, гл. ас. д-р Никола Вълчанов)
09.09.2015 13:00 547 к.з.
III курс
Компютърни мрежи и комуникации (доц. Иван Ганчев, гл. ас. д-р Генчо Стоицов)
08.09.2015 09:00 446 к.з.
Въведение в облачните технологии (проф. Георги Тотков, гл. ас. д-р Станка Хаджиколева)
02.09.2015 09:00 547 к.з.
Моделиране и управление на бизнес процеси (доц. д-р Елена Сомова)
09.09.2015 09:00 532 к.з.
Програмиране на Java (проф. Ст. Стоянов, гл.ас. д-р Емил Дойчев)
11.09.2015 09:00 446 к.з.
Инвестиции и инвестиционни техники (доц. Андрей Захариев)
14.09.2015 09:00 422 ауд.
Софтуерни технологии (проф. Ст. Стоянов, доц. д-р Ася Стоянова)
05.09.2015
09:00
446 к.з.
Уеб-дизайн (проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова)
07.09.2015 09:00 532 к.з.
IV курс
Бизнес информационни системи (проф. д-р Асен Рахнев, доц. Николай Павлов)
05.09.2015 09:00 547 к.з.
Издателски системи (доц. Ангел Голев)
12.09.2015 14:00 446 к.з.
Електронна търговия, (доц. Анна Малинова)
08.09.2015 09:00 547 к. з.
Оптимизационни модели в икономиката (доц. Дойчин Бояджиев)
15.09.2015 09:00 446 к.з.
Борсова и извънборсова търговия (доц. Андрей Захариев)
14.09.2015 09:00 422 ауд.
Анализ на инвестиционни практики (доц. Андрей Захариев)
14.09.2015 09:00 422 ауд.
Бизнес английски език (гл. ас. д-р Иван Шотлеков)
24.09.2015 09:00 341 каб.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ