Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2015 Протокол 6 - 14/15    English
Факултет по математика и информатика - Протокол 6 - 14/15

П Р О Т О К О Л   № 6 -  14/15

   Днес 13.05.2015 г. (сряда) от 10.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Иван Ганчев, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл. ас. д-р Емил Дойчев, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов, ас. Борислав Тосков, ас. Йордан Тодоров

Дневен ред:

 1.    Докторанти

2.    Разни.

По. точка 1 от дневния ред :

  1. На основание чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, катедреният съвет гласува единодушно и предлага на Факултетния съвет да бъдат прекъснати докторантурите на редовните докторанти:

 

  • Ирена Здравкова Кехайова – за срок от 2 години, считано от 1.06.2015г. (поради майчинство);
  • Александър Петров Петров – за срок от 1 година, считано от 1.06.2015г.(по семейни и здравословни причини).

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/гл.ас.д-р А. Стоянова-Дойчева/

 

 

13.05.2015 г.

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ