Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Паралелно програмиране с С# и TPL    English
Факултет по математика и информатика - Паралелно програмиране с С# и TPL
 Лектори  доц. д-р Николай Павлов
Анотация
Последното десетилетие производителите на микропроцесори достигат границите на възможностите за увеличаване на скоростта чрез традиционните техники: тактовата честота и линейната обработка на инструкции.  Вместо това усилията са насочени към създаване на многоядрени и хипернишкови архитектури.  Увеличеният брой ядра не дава очакваното увеличение на скоростта за обработка:  2 x 3GHz < 6 GHz.  Нужен е нов подход в програмирането, който да позволи ефективното оползотворяване на наличните процесорни ядра. Курсът ще представи основните проблеми и задачи пред създаването на производителен код за многопроцесорни и многоядрени системи чрез последните версии на езика C# и Task Parallel Library на Microsoft .NET Framework.
Съдържание
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ