Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в Big Data и Cloud Computing    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в Big Data и Cloud Computing
 Лектори  гл. ас. д-р Станка Хаджиколева, гл. ас. д-р Емил Хаджиколев
Анотация
Курсът има за цел да запознае студентите със съвременни технологии, използвани при разработка на уеб-базирани приложения. Разглеждат се различни модели на NoSQL бази от данни – Column, Document, Key-Value, Graph и др. Представя се алгоритъма MapReduce за паралелна обработка на задачи върху огромни данни и популярни негови имплементации. Специално внимание се обръща на облачните технологии – модели на облачни системи и услуги, облачни архитектури, абстракция, виртуализация и др.
Съдържание
 1. Въведение в технологиите за Big Data.
 2. Типове NoSQL бази от данни - Column, Document, Key-Value, Graph, Multimodel, Object, Multivalue, RDF.
 3. Business Intelligence.
 4. Data Streaming.
 5. Алгоритъм MapReduce за паралелна обработка на задачи върху огромни данни. Популярни имплементации.
 6. Въведение в облачните технологии.
 7. Модели облачни системи и услуги.
 8. Референтна облачна архитектура на NIST.
 9. Облачни архитектури.
 10. Абстракция и виртуализация.
 11. Интернет на нещата (Internet of Things).
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ