Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Мобилни приложения    English
Факултет по математика и информатика - Мобилни приложения
 Лектори проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров
Анотация
Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.
Съдържание
 1. Въведение в операционната система Android. Обща характеристика. Кратка история на операционната система. (3 часа)
 2. Графични среди за програмиране (IDE). Eclipse. Android Studio. Предимства и недостатъци на двете среди. (2 часа)
 3. Подготовка на средата за работа и създаването на емулатор за тестване. Настройки на средата. Настройване на емулатора. (2 часа)
 4. Разглеждане на компонентите на едно андроид приложение. (3 часа)
 5. Какво е това “layout”. Създаване на layout посредством графичния интерфейс както и директна промяна на xml файла. (3 часа)
 6. Какво е “activity”.  Какво представлява activity. Стартиране на ново активити посредством „intent” (2 часа)
 7. Manifest файл. Какво е представлява? Функционалност. (2 часа)
 8. Разглеждане на готовите контроли предлагани от Android SDK-то. Layouts. Input controls. Menus. Dialogs. Notifications.  (5 часа)
 9. Events в Android. Как се закачват events към различни компоненти.  (4 часа)
 10. Подготовка за разработка на андроид приложение. Идея. Скициране. Обмисляне архитектурата на едно приложение. Определяне на функционалностите за версия 1.0. Разработка на дизайна. Разработка на приложението. Тестване.  (6 часа)
 11. Разработване на андроид приложение. Проследяване процеса на изработване на крайно приложение с реална приложимост.  (6 часа)
 12. Качване на приложението в google market. Изисквания. Следене на бъг репорти.  (2 часа)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ