Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 66 / 05.05.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 66 / 05.05.2015

ПРОТОКОЛ № 66/ 05.05.2015

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 05.05.2015 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  •  Определяне дневния ред на ФС.
  •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 13.05.2015 г.:

  • Избор на Зам.-декан.
  • Учебни.
  • Научни.
  • Докторанти.
  • Хонорувани.
  • Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението доц. д-р Анна Атанасова Малинова да бъде избрана за заместник декан на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 20.05.2015 г. (сряда) ръководителите на информатичните катедри да предложат и представят в Деканата допълнително избираеми за редовно и задочно обучение за Есенния триместър на учебната 2015/2016 година. 

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението за утвърждаване на семестриални такси за платените форми на обучение, за учебната 2015/2016 година във Факултета по математика и информатика. Таксите са същите като за 2014/15 година, увеличени с 10 лв.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: във връзка с предстоящото ДТВ е необходимо в срок до 2 април 2015 г. да се актуализират файловете за акредитация „Наука“ за периода 10.04.2014 – 30.06.2015.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: следващите заседания на ФС ще са на 3 юни и 8 юли 2015 г. 

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ