Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 60 / 21.01.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 60 / 21.01.2015

ПРОТОКОЛ № 60/ 21.01.2015

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 21.01.2015 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане дневния ред на ФС.
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС:

 • Учебни.
 • Научни.
 • Докторанти.
 • Обявяване на конкурси за академични длъжности.
 • Хонорувани.
 • Разни.
 • Избор за заемане на академичната длъжност "главен асистент".

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение до ФС: за да се стартира провеждане на всяка избираема дисциплина за ОКС „Бакалавър“, минималният брой записани студенти е 12. Само по преценка на ръководител катедра ще се допусне минималният брой да е 7 души (за тези преподаватели, за които избираемата е от съществено значение за изпълнение на годишния норматив).

РЕШЕНИЕ3: ДС прие предложените от ФКА и ДС нови варианти за оформяне на:

 • заявленията, които се подават в отдел „Учебен“ за разработване на дипломна работа и за допускане до дипломиране;
 • бланките за рецензии на дипломни работи по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... и по професионално направление 4.5. Математика.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие:

 • предложенията за състав на комисиите за Държавни изпити през календарната 2015 година, за специалностите към Факултета по математика и информатика;
 • дати на провеждане на Държавни изпити през календарната 2015 година – 1,2 юли 2015 г. и 10, 11 октомври 2015 г.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение: във връзка с постъпил доклад от доц. д-р Жана Райкова, Декан на ФФ за ползване на система „Математиа“ – проф. Гочева да оформи отговор, в който да се посочи, че не може да се преотстъпи, да се използва онлайн версията.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 28.01.2015 г. от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ