Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 57 / 19.11.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 57 / 19.11.2014

ПРОТОКОЛ № 57 / 19.11.2014

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 19.11.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Петър Копанов и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане дневния ред на ФС.
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред за ФС:
0) Връчване на:

 • поздравителен адрес и картина на доц. Бистра Царева (70 год.);
 • медали от олимпиадата по "Компютърна математика" на: Мюжгян Томар,4ПМ; Нермин Мустафа,2МИ; Хасан Гюлюстан,1БИАЕ-маг.; Екатерина Мадамлиева,3ПМ; Георги Пенчев, 4И.
 • Учебни.
 • утвърждаване на избираеми за Зимен триместър;
 • събщение за предстоящата изпитна сесия.
 • Докторанти.
  • съобщение за предстоящите конкурси за докторанти (конспекти и комисии);
  • отчети.
 • Отчет на Факултетната комисия по качество.
 •  Отчет на Факултетната комисия по атестация.
 •  Обявяване на конкурс за академичната длъжност "доцент".
 •  Хонорувани.
 •  Разни.
 • продължение на трудов договор (второ за доц. Л. Попова);
 • семинар и ОС – съобщение.
 •  Избор за заемане на академични длъжности.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: в срок до 30 ноември 2014 г., ръководителите на катедри да представят в Деканата заявките за докторантури за следващата 2015/2016 година, утвърдени на КС; до 20 декември 2014 г. тези заявки ще се утвърдят от ФС.

РЕШЕНИЕ3: ДС прие: във връзка с организацията на учебния процес ръководителите на катедри да предупредят членовете от поверената им катедра да връщат ключовете от компютърните зали, след приключване на занятията.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение: във връзка с попълване на регистъра на МОН, ръководителите на катедри да проверят в Деканата кои преподаватели (включително и хонорувани) от поверената им катедра не са попълнили регистъра.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие и определи следните преподаватели за преподавателска мобилност по програма Еразъм:

 • Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова-Краева за SSCyril and Methodiuc Uni of Scopie]
 • Проф. д-р Манчо Христов Манев – Акуила, Италия;
 • Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова – Истанбул, Турция.


ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ