Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Приложна математика (бакалавър) Учебен план Математически анализ 3    English
Факултет по математика и информатика - Математически анализ 3
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Приложна математика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Дисциплината включва: числови редове, степенни редове, диференциране и интегриране на степенни редове, ред на Тейлър, граница на функция на много променливи, непрекъснати функции на много променливи, частни производни и диференциал на функция на много променливи, приложения на частните производни.
 
Съдържание
  1. Числови редове. Сходящи редици от реални числа. Сходящи числови редове. Необходимо условие за сходимост. Признаци за сходимост. Абсолютна и условна сходимост. Комутативност на абсолютно сходящите редове.
  2. Степенни редове. Степенен ред. Теорема за областта на сходимост на степенен ред. Диференциране и интегриране на степенен ред. Формула на Тейлър. Ред на Тейлър.
  3. Функции на много променливи. Граница на функция на много променливи. Непрекъснати функции на много променливи.
  4. Частни производни и диференциали на функции на много променливи. Диференцируема функция на много променливи. Диференциал на функция на много променливи. Частни производни от първи и по-висок ред. Диференциране на съставни функции. Инвариантност на формата на първия диференциал. Правила за смятане с диференциали. Частни производни и диференциали и от по-висок ред. Формула за втория диференциал на функция на много променливи. Екстремуми на функции на много променливи.
  5. Приложения на частните производни. Екстремуми на функции на много променливи.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ