Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 6 - 25.09.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 - 25.09.2014 г.

Протокол № 6 / 25.09. 2014г.
от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”

Днес, 25.09.2014 г. (четвъртък) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, ас. Христо Христов, ас. Стоян Черешаров

Отсъстващи: няма.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Преглед на часовете за триместър А на 2014/15 уч. година.
  2. Обсъждане на избираеми дисциплини на катедрата.
  3. Разни.

 

РЕШЕНИЯ: 

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да одобри следните избираеми дисциплини за зимен триместър: 

1) Системно администриране на Linux, доц. Ангел Голев, хон. ас. Мариан Маринов, хон. ас. Янислав Иванов (30 места, за всички)

2) PHP за напреднали – 2 част, доц. Христо Крушков, хон. ас. Атанас Василев, хон. ас. Димитър Ников (60 места, за всички)

3) Агентни системи, доц. Владимир Шкуртов, хон. ас. Стефан Ставрев (управител на Трайсофт ЕООД), (30 места, за 3 и 4 курс)

4) Обектно – ориентирано програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова (30 места, за всички)

 

 

25.09.2014 г.                                                           Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                 /гл. ас. М. Крушкова/

                                                                                Ръководител катедра:

                                                                                                                     /доц. д-р Вл. Шкуртов/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ