Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2015 Протокол № 5 от 18.3.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 от 18.3.2015 г.

Протокол № 5– 2015/2016

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 29.06.2016 г.

Днес, 29.06.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мая Стоева, ас.д-р Мария Василева, гл.ас. д-р Георги Шарков.
Отсъстващи: гл.ас.д-р Димитър Благоев. 
Приет бе следният дневен ред:

  1. Отчет на изпълнението на часовете за 2015/2016 г.
  2. Преглед на часовете за задочно обучение за 2016/2017 г.
  3. Разни.

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

29.06.2016 г.                                                             Протоколчик:
гр. Пловдив                                                                            /Гл. аc. д-р Т.Глушкова/
                                                                                     Ръководител катедра:
                                                                                                   /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ