Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2015 Протокол № 87/18.03.2015    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 87/18.03.2015

ПРОТОКОЛ № 87/18.03.2015
от неприсъствен катедрен съвет при катедра ПММ

Участвали: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. Иван Русинов, ас. Атанас Иванов
Отсъстващи: няма

Дневен ред:
1. Обсъждане на молбата на докт. Иван Бъндев 
2. Разни

По точка 1: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува приемане на молбата на докторант Иван Петров Бъндев (редовна форма на обучение) за прекратяване на докторантурата по здравословни причини и възстановяване на внесената такса.
Направеното предложение бе подложено на гласуване по интернет.
РЕЗУЛТАТИ
Проф. Гочева: Аз съм съгласна, насила хубост не става
Проф. Христова: Съгласна съм с молбата на докторанта Иван Бъдев за прекратяване на докторантурата му.
Доц. Нончева: Съгласна съм с предложението за приемане на молбата на докторант Иван Петров Бъндев за прекратяване на докторантурата му.
Доц. Попова: Да се удовлетвори молбата на Докторанта!
Доц. Бояджиев: Подкрепям молбата
Гл. ас. Кулина: Аз съм "за" молбата му, ако наистина нищо не може да се направи
Гл. ас. Атанасова: След като докторантът Иван Бъндев сам желае да му бъде прекратена докторантурата, моят отговор е СЪГЛАСНА.
Гл. ас. Войникова: Съгласна съм с предложението за приемане на молбата на докторант Иван Петров Бъндев за прекратяване на докторантурата.
Гл. ас. Копанов: Съгласен съм
Ас. Русинов: Съгласен съм с предложението за приемане на молбата на докторанта
Ас. Иванов: Съгласен съм с предложението за приемане на молбата на докторанта 

РЕШЕНИЯ
По точка 1: Единодушно подкрепя молбата на ИВАН БЪНДЕВ за прекратяване на докторантурата му и възстановяване на внесената такса.


По точка 2: -няма

18.03.2015 г.                                               Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                                  Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ