Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, зимен    English
Факултет по математика и информатика - Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, зимен
 Последна актуализация: 07.03.2020 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2019/20 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ “
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Редовен изпит Поправителен изпит
дата час зала дата час зала
I курс
Въведение в програмирането,
доц. д-р Тодорка Терзиева

25.03.2020

9:00

446 к.з.

31.03.2020

9:00

546к.з.

Аналитична геометрия,
проф. дмн Манчо Манев

18.03.2020

9:00

2 аула

01.04.2020

9:00

2 аула

Математически анализ 1,
доц. д-р Атанаска Георгиева

23.03.2020

14:00

422 ауд.

02.04.2020

10:00

422 ауд.

IІ курс
Увод в образователния мениджмънт
доц. д-р Ивайло Старибратов

16.03.2020

9:00

536 к.з.

01.04.2020

9:00

536 к.з.

Геометрия
доц. д-р Добринка Грибачева/ гл. ас. д-р Ива Докузова

19.03.2020

9:00

422 ауд.

02.04.2020

9:00

422 ауд.

Теория на вероятностите и математическа статистика
доц. д-р Веска Нончева

17.03.2020

9:00

536 к.з.

30.03.2020

9:00

536 к.з.

Уеб дизайн
доц. д-р Тодорка Глушкова

Текуща оценка

31.03.2020

9:00

534 к.з.

IІІ курс
Финансов мениджмънт в училище
доц. д-р Ивайло Старибратов

16.03.2020

9:00

536 к.з.

01.04.2020

9:00

536 к.з.

Училищен курс по алгебра
проф. д-р Пенка Рангелова

20.03.2020

9:00

231 с.з.

30.03.2020

9:00

231 с.з.

Училищен курс по анализ
доц. д-р Атанаска Георгиева

23.03.2020

10:00

232 с.з.

02.04.2020

13:30

422 ауд.

Методика на обучението по инф. и информационни технологии
проф. д-р Коста Гъров

Текуща оценка

31.03.2020

10:30

532 к.з.

IV курс
Училищен курс по геометрия,
проф. д-р Пенка Рангелова

20.03.2020

9:00

231 с.з.

30.03.2020

9:00

231 с.з.

Аудиовизуални и информационни технологии в образованието,
доц. д-р Евгения Ангелова

18.03.2020

9:00

535 к.з.

31.03.2020

9:00

547 к.з.

Училищен курс по информационни технологии,
проф. д-р Коста Гъров

17.03.2020

10:00

531 к.з.

31.03.2020

10:30

532 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ