Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии и дизайн СТД задочно II курс – пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СТД задочно II курс – пролетен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс ІІ      2014/15 уч. г.   пролетен (Б) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

14.03.2015

0900–1315

Лекции Програмиране на Java проф. Станимир Стоянов 546 к.з.

1400–1815

Лекции Обработка на цифрови изображения доц. Ангел Голев 424 ауд.
15.03.2015

0900–1315

Лекции Програмиране на Java проф. Станимир Стоянов 546 к.з.

1400–1815

Лекции Обработка на цифрови изображения доц. Ангел Голев 424 ауд.
16.03.2015

0900–1315

Лекции Програмиране на Java проф. Станимир Стоянов 546 к.з.

1400–1815

Упражнения Програмиране на Java гл.ас. д-р Иван Димитров 431 к.з.
17.03.2015

0900–1315

Упражнения Програмиране на Java гл.ас. д-р Иван Димитров 431 к.з.

1400–1815

Упражнения Програмиране на Java гл.ас. д-р Иван Димитров 431 к.з.
18.03.2015

0900–1315

Упражнения Програмиране на Java гл.ас. д-р Иван Димитров 431 к.з.

1400–1815

Упражнения Програмиране на Java гл.ас. д-р Иван Димитров 431 к.з.
19.03.2015

0900–1315

Упражнения Програмиране на Java гл.ас. д-р Иван Димитров 431 к.з.
1400–1815 Упражнения Програмиране на Java гл.ас. д-р Иван Димитров 431 к.з.
20.03.2015

0900–1315

Упражнения Програмиране на Java гл.ас. д-р Иван Димитров 431 к.з.
1400–1815 Лекции Програмиране в интернет с PHP и MySQL гл.ас.д-р Емил Хаджиколев 422 ауд.
21.03.2015

0900–1315

Упражнения Програмиране на Java гл.ас.Димитров 1б Упражнения Програмиране в интернет с PHP и MySQL ас. Юри Хоптериев 431 к.з.
531 к.з.
1400–1815 Лекции Програмиране в интернет с PHP и MySQL гл.ас.д-р Емил Хаджиколев 422 ауд.
22.03.2015

0900–1315

Упражнения Програмиране в интернет с PHP и MySQL ас. Юри Хоптериев 531 к.з.
1400–1815 Лекции Програмиране в интернет с PHP и MySQL гл.ас.д-р Емил Хаджиколев 422 ауд.
23.03.2015

0900–1315

Упражнения Програмиране на Java гл.ас.Димитров                                         2 гр. Обработка на цифрови изображения гл.ас.д-р Кремена Стефанова 431 к.з.
446 к.з.
1400–1815 Упражнения Програмиране в интернет с PHP и MySQL ас. Юри оптериев 531 к.з.
24.03.2015

0900–1315

Упражнения Програмиране на Java гл.ас.Димитров                                      1гр. Обработка на цифрови изображения гл.ас.д-р Кремена Стефанова 531 к.з.
446 к.з.
1400–1815 Упражнения Програмиране в интернет с PHP и MySQL ас. Юри Хоптериев 531 к.з.
25.03.2015

0900–1315

Упражнения Програмиране на Java гл.ас.Димитров 2б Упражнения Програмиране в интернет с PHP и MySQL ас. Юри Хоптериев 431 к.з.
531 к.з.
1400–1815 Упражнения Програмиране в интернет с PHP и MySQL гл.ас. Хоптериев 2гр. Обработка на цифрови изображения гл.ас.д-р Кремена Стефанова 531 к.з.
546 к.з.
26.03.2015

0900–1315

Упражнения Програмиране в интернет с PHP и MySQL гл.ас. Хоптериев 1гр. Обработка на цифрови изображения гл.ас.д-р Кремена Стефанова 531 к.з.
446 к.з.
1400–1815 Упражнения Програмиране в интернет с PHP и MySQL ас. Юри Хоптериев 531 к.з.
27.03.2015

0900–1315

ИД: 532,535,536,
431,533,446 к.з.
435, 436 с.з.
1400–1815 ИД: 532,535,536,
431,533,446 к.з.
435, 436 с.з.
28.03.2015

0900–1315

ИД: 532,535,536,
431,533,446 к.з.
435, 436 с.з.
1400–1815 ИД: 532,535,536,
431,533,446 к.з.
435, 436 с.з.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ