Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2015 Протокол №4 от 28.1.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №4 от 28.1.2015 г.

Протокол № 4– 2015/2016

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 21.04.2016 г.

Днес, 21.04.2016 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мая Стоева, ас.д-р Мария Василева.
Отсъстващи: гл.ас. д-р Георги Шарков и гл.ас.д-р Димитър Благоев. 
Приет бе следният дневен ред:

  1. Предварително обсъждане на разпределението на часовете за уч. 2016/2017 година.
  2. Разни.

РЕШЕНИЕ:

Катедреният съвет прави обосновано предложение да се направят постъпки пред община Пловдив за присъждане на „Почетен знак на град Пловдив“ съгласно „Правилник за почетните отличия и звания на град Пловдив“, чл. 7, на проф. д-р Асен Кънчев Рахнев във връзка с неговата шестдесетгодишнина и приносите му за утвърждаване на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ в авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии.

 

21.4.2016 г.                                                               Протоколчик:
гр. Пловдив                                                                                                         /Гл. аc. д-р Т.Глушкова/
                                                                                     Ръководител катедра:
                                                                                                                              /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ