Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2015 Протокол № 3 от 21.1.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 от 21.1.2015 г.

Протокол № 3 – 2015/2016

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 16.03.2016 г.

Днес, 16.03.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас.  д-р Елена Тодорова, гл.ас.д-р Димитър Благоев, ас. д-р Мая Стоева и ас. Мария Василева
Отсъстващи: гл. ас. д-р Георги Шарков. 
Приет бе следният дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Хасан Шюкрю Гюлюстан, зачислен в редовна докторантура, за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 2. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Теодора Петрова Гарджева, зачислена в задочна докторантура, за работата през четирите години от подготовката по докторантурата.
 3. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Петьо Цветанов Павлов, зачислен в задочна докторантура, за работата през четирите години от подготовката по докторантурата.
 4. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Веселина Василева Карапеева, зачислена в редовна докторантура, за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 5. Катедреният съвет, съгласно чл. 20. (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага да бъде сменена темата на дисертационния труд на Чавдар Петров Кулин, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”. Темата „Бизнес интелиджънс при оценяване на образователния продукт от бизнеса” да се промени на темата „Отворена симулационна система LasSim за лазери и лазерни технологии”.
 6. Катедреният съвет, съгласно чл. 26. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, въз основа на постъпила Молба от Чавдар Петров Кулин, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”, предлага да бъде прекъснато обучението на докторанта по семейни прични за срок от една година, считано от 16.03.2016 г.
 7. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Чавдар Петров Кулин през третата година от подготовката (01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева.
 8. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Чавдар Петров Кулин, съгласно мнението на научния ръководител.
 9. Катедреният съвет предлага докторант Чавдар Петров Кулин да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през третата година от подготовката.
 10. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Валя Спасова Арнау­дова през третата година от подготовката (01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 11. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Валя Спасова Арнаудова, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 12. Катедреният съвет предлага докторант Валя Спасова Арнаудова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 13. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Анатоли Веселинов Карабов през третата година от подготовката (01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.), предоста­вено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 14. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Анатоли Веселинов Карабов, съгласно мнението на научните ръководители.
 15. Катедреният съвет предлага докторант Анатоли Веселинов Карабов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 16. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Веселин Николаев Кюрк­чиев през третата година от подготовката (01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.
 17. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Веселин Николаев Кюрк­чиев, съгласно мнението на научните ръководители.
 18. Катедреният съвет предлага докторант Веселин Николаев Кюрк­чиев да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през третата година от подготовката.
 19. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Фикри Шабанов Хърлов през втората година от подготовката (01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.), предоставено от научния ръководител доц. д-р Евгения Ангелова.
 20. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Фикри Шабанов Хърлов, съгласно мнението на научния ръководител.
 21. Катедреният съвет предлага докторант Фикри Шабанов Хърлов да бъде атестиран с оценка Добър (4.00) за работата си през втората година от подготовката.
 22. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Георги Димчев Спасов през втората година от подготовката (01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.
 23. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Георги Димчев Спасов, съгласно мнението на научните ръководители.
 24. Катедреният съвет предлага докторант Георги Димчев Спасов да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.
 25. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Георги Илийчев Илиев през втората година от подготовката (01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.), предоставено от научните ръководители доц. д-р Ангел Голев и проф. д-р Николай Кюркчиев.
 26. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Георги Илийчев Илиев, съгласно мнението на научните ръководители.
 27. Катедреният съвет предлага докторант Георги Илийчев Илиев да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.
 28. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Виктор Пламенов Матански през първата година от подготовката (01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Антон Илиев.
 29. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Виктор Пламенов Матански, съгласно мнението на научния ръководител.
 30. Катедреният съвет предлага докторант Виктор Пламенов Матански да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00)  за работата си през първата година от подготовката.
 31. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Павел Александров Кюркчиев през първата година от подготовката (01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Антон Илиев.
 32. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Павел Александров Кюркчиев, съгласно мнението на научния ръководител.
 33. Катедреният съвет предлага докторант Павел Александров Кюркчиев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 34. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Маргарита Христова Атанасова през първата година от подготовката (01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.), предоставено от научния ръководител доц. д-р Анна Малинова.
 35. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Маргарита Христова Атанасова, съгласно мнението на научния ръководител.
 36. Катедреният съвет предлага докторант Маргарита Христова Атанасова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 37. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Мария Добринова Добрева през първата година от подготовката (01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.
 38. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Мария Добринова Добрева, съгласно мнението на научните ръководители.
 39. Катедреният съвет предлага докторант Мария Добринова Добрева да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

 

 1. Да предложи на Факултетния съвет да направи частична промяна на учебния план за 2-ри курс, специалност Информатика, като дисциплината „Дискретна математика“.

 

 

16.03.2016 г.                                                             Протоколчик:
гр. Пловдив                                                                         /Гл. аc. д-р Т.Глушкова/

Ръководител катедра:
/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ