Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2015 Протокол № 1    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1

ПРОТОКОЛ № 01 / 23.01.2015 г.

Днес, 23.01.2015  г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Енков, гл. ас. Иванова, гл. ас. Иванов гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев и гл. ас. Хоптериев.

Отсъстващи:

гл. ас. Касъклиев

Дневен ред:

1.  Докторанти
2.  Разни 

Решения:

 1. По т. 1 КС прие за тема на дисертационния труд на задочния докторант Галя Илиева Шивачева „Виртуална лаборатория за обучение по програмиране“ и научен ръководител проф. дмн Г. Тотков.

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.

2. По т. 1 КС прие индивидуалния план за работата на задочния докторант Галя Илиева Шивачева.

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.

 3. По т. 1 КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Неделчо Андонов Андонов „Оптимизиране и повишаване на сигурността на уеб базирани информационни системи“ и научен ръководител проф. дмн Г. Тотков гл. ас. д-р Емил Хаджиколев.

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.

4. По т. 1 КС прие индивидуалния план за работата на редовния докторант Неделчо Андонов Андонов.

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.

 5. По т. 1 КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Теодора Запрянова Панайотова „Генериране на метаданни за обекти и дейности в системи за е-обучение “ и научен ръководител проф. дмн Г. Тотков.

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.

6. По т. 1 КС прие индивидуалния план за работата на редовния докторант Теодора Запрянова Панайотова.

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.

 7. По т. 1 КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Иван Владимиров Марков „Концептуално модделиране на учебно съдържание в системи за е-обучение“ и научен ръководител проф. дмн Г. Тотков.

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.

8. По т. 1 КС прие индивидуалния план за работата на редовния докторант Иван Владимиров Марков.

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.

 9. По т. 2 КС реши да предложи следните избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2014/2015 година:

  • „Въведение в Big Data и Cloud Computing”, с преподаватели гл. ас. д-р Станка Хаджиколева и гл. ас. Д-р Емил Хаджиколев, за редовно и задочно обучение, за 3 и 4 курс, за специалности – Информатика и  СТД;
  • „Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери (част 3)”, с преподаватели проф. дмн. Георги Тотков и гл. ас. д-р Светослав Енков, за редовно и задочно обучение, за специалности – Информатика, БИТ и  СТД;
  • „Логическо и функционално програмиране”, с преподаватели доц. д-р Елена Сомова, гл. ас. Павлина Иванова, за редовно обучение, за всички специалности.

 

23.01.2015 г.                                                 Ръководител на катедра:

                                                                                                (доц. д-р Е. Сомова)

 

                                                                         Протоколирал:

                                                                                                (гл. ас. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ