Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2015 протокол № 29    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 29

ПРОТОКОЛ №29
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 14.01.2015 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Иванка Градева.
Отсъстват: доц. д-р Добринка Грибачева (поради преподавателска заетост).
Освен това присъстват без право на глас: докторантите Христо Манев и Нели Керанова.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Други.

По точка 1.

 • Ръководителят на катедрата предложи за разискване приключването на А триместър и I семестър и започването на Б триместър на 2014/15 уч. г. По тази подточка не бяха констатирани проблеми. Проф. Манев изрази задоволството си от ентусиазма на студентите от спец. „Информатика“, които са хонорувани да водят семинарни занятия по „Геометрия“ и „Геометричен дизайн“. Проф. Манев напомни на членовете на КС да попълват своевременно изискваната информация за отработените си часове в материалната книга на катедрата.
 • Утвърждаване на избираеми дисциплини за Б триместър на 2014/15 уч. г. Катедреният съвет единодушно прие следните избираеми дисциплини за студенти от редовна форма на обучение:
  • „Избрани глави от алгебрата и анализа“, лектор: проф. дмн Нако Начев;
  • „Аналитична макроикономика“, лектор: гл. ас. д-р Асен Христов.
 • Предлагане на избираеми дисциплини за В триместър на 2014/15 уч. г. Катедреният съвет единодушно прие следните избираеми дисциплини:
  • „Приложения на линейното програмиране в бизнеса“, лектор: проф. дмн Тодор Желязков, за редовна и задочна форма на обучение;
  • „Философията и математиката“, лектор: доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. Йордан Епитропов, за редовна форма на обучение;
  • „Математически основи на международните икономически отношения“, лектор: гл. ас. д-р Асен Христов, за редовна форма на обучение.
 • Ръководителят на катедрата информира относно състава на комисиите и датите за провеждане на държавните изпити през 2014/15 уч. г.

По точка 2.

 • КС единодушно предложи следните хонорувани преподаватели:
  1. Проф. дмн Тодор Желязков Моллов – за водене на лекции, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през Б триместър по избираема дисциплина с хорариум 50 часа.
  2. Проф. дмн Нако Ангелов Начев – за водене на лекции, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през Б триместър по „Теория на числата“ за спец. „Математика“, IV курс, с хорариум 50 часа.
 • Ръководителят на катедрата напомни за сроковете на предаване на отчетите за научна и преподавателска дейност във връзка с предстоящата акредитация.
 • Ръководителят на катедрата припомни за участие в Научния семинар по алгебра и геометрия на ФМИ.

  Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ