Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 2 от 17.12.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 от 17.12.2014 г.

Протокол № 2 – 2014/2015

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 17.12.2014 г.

 

Днес, 17.12.2014 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Георги Шарков, гл. ас. д-р Димитър Благоев.

 Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2.  Разни.

 

 

РЕШЕНИЯ:

  1.  Катедреният съвет приема мнението за работата на докторант Боряна Любомирова Игнатова през третата година от подготовката (01.12.2013 г. – 30.11.2014 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Антон Илиев и проф. д-р Николай Кюркчиев. 
  2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Боряна Любомирова Игнатова, съгласно мнението на научните ръководители. 
  3. Катедреният съвет предлага докторант Боряна Любомирова Игнатова да бъде атестирана с оценка Добър (4.00) за работата си през третата година от подготовката.
  4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Боряна Любомирова Игнатова да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.12.2014 г.

 

17.12.2014 г.                                                             Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                         /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

                                                                                     Ръководител катедра:

                                                                                              /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ