Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Приложна математика (бакалавър) Учебен план Математически анализ 1    English
Факултет по математика и информатика - Математически анализ 1
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Приложна математика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Дисциплината включва: реални числа, граница на функция, непрекъснати функции, диференциране на реални функции, теорема за средните стойности, производни от по-висок ред, приложения на производните.
 
Съдържание
  1. Реални числа. Рационални числа. Ирационални числа. Реални числа. Свойства на реалните числа. Приближаване на реални числа с рационални числа.
  2. Граници на функции. Граница на функция. Свойства на границите. Асимптотично сравняване на функции.
  3. Непрекъснати функции. Непрекъснати функции. Свойства на непрекъснатите функции. Непрекъснатост на елементарните функции.
  4. Диференциране на функции. Производна на функция. Диференцируеми функции. Диференцируемост и непрекъснатост. Правила за диференциране. Производни на основните елементарни функции. Теорема за средните стойности. Производни от по-висок ред.
  5. Приложения на производните. Граница на частно на безкрайно малки (големи) функции. Изследване на функция. Построяване на графика на функция.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ