Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2014 Протокол № 7    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7

ПРОТОКОЛ № 7 / 2.12.2014 г.

Днес, 2.12.2014 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Иванова и гл. ас. Иванов

Отсъстващи: няма

Дневен ред:

1.  Обсъждане на обучението през зимен триместър на учебна година 2014/15.
2.  Разни.

 

Решения:

 1.  По т.1 се проведоха обсъждания за провеждане на образователния процес и бяха разпределени часовете за зимния триместър на учебната 2014/15 година.

 

2.12.2014 г.                                                                                                                            Ръководител на катедра:
                                                                                                                                                      (доц. д-р Е. Сомова)
                                                                                                                                                                Протоколирал:
                                                                                                                                                (гл. ас. С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ