Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2014 ПРОТОКОЛ № 83/10.12.2014    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 83/10.12.2014

ПРОТОКОЛ № 83/10.12.2014

от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, док-т Ива Пъхлева, док-т Красимира Маркова
Отсъстващи: гл. ас. Иван Русинов

Дневен ред:

  1. Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. Снежана Гочева-Илиева
  2. Информация и обсъждане на предстоящи промени за обучението по специалност 4.5 Математика
  3. Разни

Решения:

По точка 1:   Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:
Да не се прекратява трудовия договор на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, считано от 07.02.2015 г. на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал. 4 от КТД на ПУ.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2: Информация и обсъждане на предстоящи промени за обучението по специалност 4.5 Математика

По точка 3: Направено е предложение за присъствие на дата за изпит на преподавателите, въпреки планиран отпуск.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

10.12.2014 г.

Научен секретар: ……………………........................
/гл. ас. д-р Д. Войникова/

Ръководител катедра ПММ: ……………………........................
/доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ