Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии и дизайн СТД задочно II курс – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СТД задочно II курс – зимен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс ІІ      2014/15 уч. г.   зимен (Б) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

09.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Софтуерни технологии 1
проф. Станимир Стоянов
546 к.з.

1400–1815

Упражнения Софтуерни технологии 1, 1а, 1б
гл.ас.д-р Ася Стоянова
446 к.з.

10.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Софтуерни технологии 1
проф. Станимир Стоянов
546 к.з.

1400–1815

Упражнения Софтуерни технологии 1, 2б
гл.ас.д-р Ася Стоянова
531 к.з.

11.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Софтуерни технологии 1
гл.ас.д-р Ася Стоянова
547 к.з.

1400–1815

Упражнения Софтуерни технологии 1, 1а
гл.ас.д-р Ася Стоянова
531 к.з.

12.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Софтуерни технологии 1, 2б
гл.ас.д-р Ася Стоянова
531 к.з.

1400–1815

Лекции Администриране на динамични уеб системи
проф. Асен Рахнев
422 ауд.

13.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Софтуерни технологии 1, 2a
гл.ас.д-р Ася Стоянова
Упражнения Администриране на динамични уеб системи, 2б
хон.ас.
531 к.з.
432 к.з.

1400–1815

Лекции Администриране на динамични уеб системи
проф. Асен Рахнев
422 ауд.
14.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Софтуерни технологии 1, 1а
гл.ас.д-р Ася Стоянова
531 к.з.
1400–1815 Лекции Геометричен дизайн
доц. Марта Теофилова
2 аула
15.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Софтуерни технологии 1, 1б
гл.ас.д-р Ася Стоянова
531 к.з.
1400–1815 Лекции Геометричен дизайн
доц. Марта Теофилова
2 аула
16.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Софтуерни технологии 1, 2a
гл.ас.д-р Ася Стоянова
Упражнения Администриране на динамични уеб системи, 2б
хон.ас.
Упражнения Геометричен дизайн, 1 гр.
доц. д-р Марта Теофилова
531 к.з.
432 к.з.
435 с.з.
1400–1815 Лекции Геометричен дизайн
доц. Марта Теофилова
2 аула
17.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Софтуерни технологии 1, 1б, 2а
гл.ас.д-р Ася Стоянова
Упражнения Администриране на динамични уеб системи, 1а
хон.ас.
446 к.з.
432 к.з.
1400–1815 Упражнения Администриране на динамични уеб системи, 1б
хон.ас.
Упражнения Геометричен дизайн, 2 гр.
доц. д-р Марта Теофилова
432 к.з.
435 с.з.
18.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Софтуерни технологии 1, 2б
гл.ас.д-р Ася Стоянова
531 к.з.
1400–1815 Упражнения Геометричен дизайн, 1 гр.
доц. д-р Марта Теофилова
435 с.з.
19.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Администриране на динамични уеб системи, 2а
хон.ас.
432 к.з.
1400–1815 Упражнения Администриране на динамични уеб системи, 1а
хон.ас.
Упражнения Геометричен дизайн, 2 гр.
доц. д-р Марта Теофилова
432 к.з.
435 с.з.
20.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Администриране на динамични уеб системи, 2а
хон.ас.
432 к.з.
1400–1815 Упражнения Администриране на динамични уеб системи, 1б
хон.ас.
432 к.з.
21.12.2014 г.

0900–1315

Избираема дисциплина 546, 547, 533, 534 к.з.,
232, 233 с.з.
1400–1815 Избираема дисциплина 546, 547, 533, 534 к.з.,
232, 233 с.з.
22.12.2014 г.

0900–1315

Избираема дисциплина 546, 547, 533, 534 к.з.,
232, 233 с.з.
1400–1815 Избираема дисциплина 546, 547, 533, 534 к.з.,
232, 233 с.з.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ