Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 49 / 04.06.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 49 / 04.06.2014

ПРОТОКОЛ № 49 / 04.06.2014

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 04.06.2014 г. (сряда) от 14:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Коста Гъров и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.
Отсъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Манчо Манев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния ред на ФС.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 11.06.2014 г.:

 1. Връчване на дипломи – Стоил Иванов, Милена Петкова и проф. Пенка Рангелова; бронзов медал на Мюжгян Томар
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Утвърждаване на избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2014/2015 година.
 5. Избор на хонорувани преподаватели.
 6. Разни.
  • семестриални такси за платените форми на обучение за  учебната 2013/2014 година във ФМИ;
  • обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“;
  • съобщение за изпълнението на индивидуалните планове за работа – в срок до  04.07.2014 г.
 7. Избор за академичната длъжност "Доцент".

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на следните избираеми дисциплини (редовно обучение) за Есенния триместър на учебната 2014/2015 година:

 • Основи на моделиранетопроф. Снежана Христова; 
 • Аналогии и обобщения в математиката, проф. Христо Семерджиев; 
 • Графично представяне на данни, проф. Христо Семерджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 •  Итерационни методи, проф. Петко Пройнов;
 • Увод във функционалния анализ, проф. Степан Костадинов, доц. Андрей Захариев, доц. Атанаска  Георгиева;
 • Избрани методи от елементарната математика, доц. Неделчо Милев;
 • Моделиране на еволюционни процеси, доц. Недялка Казакова;
 • Геометрия на фракталите, доц. Боян Златанов;
 • Аналитична микроикономика, проф. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
 • Приложение на линейното програмиране, проф. Тодор Желязков
 • Приложение на математиката в електростатиката, доц. Кирил Коликов, док-нт Стефан Божков
 • Преподаване на системи уравнения в училище, доц. Румяна Маврова
 • Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. Николай Кюркчиев
 • Управление качеството на IT процесите, гл. ас. д-р Георги Шарков;
 • Приложна криптография с .Net Framework, доц. Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев;
 • Въведение в разработката на игри с UDK (Unreal 3 Game Engine), доц. Христо Крушков, хон. ас.  Стефан Ставрев (управител на „Трай Софт ЕООД”)
 • Мултиплатформени мобилни приложения, доц. Ангел Голев, хон. ас. Запрян Димитров (старши програмист в Stara Zagora Company;
 • Графични стандарти: OpenGL, доц. Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев;
 • Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране, доц. Христо Крушков, хон. ас. Димитър  Ников и хон. ас. Атанас Василев (старши програмисти във Вискомп ООД);
 • Уеб хостинг технологии – част 1, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков ;
 • Инвестиране и лични финанси, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Светлозар Гледачев
 • Програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 02.07.2014 г. (сряда) да се попълнят индивидуалните планове за работа на преподавателите. Необходимо е ръководителите на катедри да ги вземат от Деканата на ФМИ.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ