Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по ИИТ – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Учител по ИИТ – есенен триместър

Последна актуализация: 27.10.2017 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
 

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2017/2018

 година
 
Квалификация: "Учител по информатика и информационни технологии"
есенен триместър

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

21.10. (събота), 9:00-14:00

Програмиране,
Проф. А. Илиев 

Лекции

531 к.з.

22.10. (неделя), 9:00-14:00

Програмиране,
Проф. А. Илиев 

Упражнения

531 к.з.

28.10. (събота), 9:00-14:00

Интегриран практикум по информатика-1,
Доц. Е. Сомова

Лабораторни занятия

531 к.з.

29.10. (неделя), 9:00-14:00

Интегриран практикум по информатика-1,
Доц. Е. Сомова

Лабораторни занятия

531 к.з.

4.11. (събота),
9:00-14:00

Училищен курс по информатика и ИТ,
Проф. К. Гъров

Лекции

531 к.з.

5.11. (неделя),
9:00-14:00

Училищен курс по информатика и ИТ,
Проф. К. Гъров

Лекции

531 к.з.

11.11. (събота), 9:00-14:00

Програмиране,
Проф. А. Илиев  

Лекции

531 к.з.

12.11. (неделя), 9:00-14:00

Програмиране,
Проф. А. Илиев 

Упражнения

531 к.з.

18.11. (събота),
9:00-14:00

Училищен курс по информатика и ИТ,
гл. ас. Елена Тодорова

Упражнения

531 к.з.

19.11. (неделя),
9:00-14:00

Училищен курс по информатика и ИТ,
гл. ас. Елена Тодорова

Упражнения

531 к.з.

25.11. (събота), 09:00-17:00

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда 
доц. Е. Ангелова

Лекции

346 к.з.

26.11. (неделя), 09:00-14:00

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда
доц. Е. Ангелова

Лекции и упражнения

346 к.з.

02.12. (събота)
09:00-18:00

Задължително избираема дисциплина от група Б "Преподаване на проектиране и стилизиране на адаптивни уеб страници в училище"
гл. ас. д-р Христо Христов

Лекции

531 к.з.

03.12. (неделя)
10:00-19:00

Задължително избираема дисциплина от група А "Тестология"
доц. д-р Евгения Ангелова

Лекции

531 к.з.

09.12. (събота), 9:00-17:00

Психология
гл. ас. Иван Стоянов

Лекции

232 с.з.

10.12. (неделя), 9:00-17:00

Психология
гл. ас. Иван Стоянов

Лекции

232 с.з

16.12. (събота), 9:00-16:00

Приобщаващо образование
проф. Дора Лефтерова

Лекции

232 с.з

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ