Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Линейни оператори във функционални пространства    English
Факултет по математика и информатика - Линейни оператори във функционални пространства
 Лектори  проф. дмн Степан Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева
Анотация

В предлагания курс е изложена от приложна гледна точка теорията на линейните оператори действащи в банахови и хилбертови пространства. С оглед на конкретните приложения са разг-ледани свойствата на линейните ограничени и компактни оператори в пространствата от интег-руеми и непрекъснати функции. Подробно са изучени спектралните им свойства и тяхното при-ложение при намирането на решения на операторни уравнения. Изложението е базирано на конк-ретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ