Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) – есенен триместър 2014/2015    English
Факултет по математика и информатика - СТ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) – есенен триместър 2014/2015

Последна актуализация: 20.10.2014 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2014/2015 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
(1 г.) Курс I   Уч. 2014/15 г.  есенен(А) триместър
(2 г.)
Курс II   Уч. 2014/15 г.  есенен(А) триместър

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

18.10. (събота), 9:00-17:00

Практикум Java
Преподавателски екип

лабораторни

446, 547 к.з.

19.10. (неделя), 9:00-17:00

Практикум Java
Преподавателски екип

лабораторни

446, 547 к. з.

25.10. (събота), 9:00-17:00

Практикум Java
Преподавателски екип

лабораторни

446, 547

26.10. (неделя), 9:00-12:45

Езици и среди за програмиране в Интернет проф. д-р Ан. Илиев

лекции

2 аула

26.10.(неделя),13:30-17:00

Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип

лабораторни

546, 547 к. з.

01.11.(събота), 9:00-12:45

Езици и среди за програмиране в Интернет проф. д-р Ан. Илиев

лекции

2 аула

01.11.(събота),13:30-17:00

Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип

лабораторни

546, 547 к. з.

02.11. (неделя), 9:00-12:45

Езици и среди за програмиране в Интернет проф. д-р Ан. Илиев

лекции

2 аула

02.11.(неделя),13:30-17:00

Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип

лабораторни

546, 547 к. з.

08.11.(събота), 9:00-12:45

Езици и среди за програмиране в Интернет проф. д-р Ан. Илиев

лекции

422 ауд

08.11.(събота),13:30-17:00

Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип

лабораторни

546, 547 к. з.

09.11. (неделя), 9:00-12:45

Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев

лекции

2 аула

09.11.(неделя),13:30-17:00

Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип

лабораторни

546, 547 к. з.

15.11.(събота), 9:00-12:45

Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев

лекции

422 ауд.

15.11.(събота),13:30-17:00

Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип

лабораторни

546, 547 к. з.

16.11. (неделя), 9:00-12:45

Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев

лекции

422 ауд.

16.11.(неделя),13:30-17:00

Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип

лабораторни

546, 547 к. з.

22.11. (събота), 9:00-12:45

Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев

лекции

422 ауд.

22.11.(събота),13:30-17:00

Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип

лабораторни

546, 547 к. з.

23.11.(неделя), 9:00-12:45

Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов

лекции

422 ауд.

23.11.(неделя),13:30-17:00

Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип

лабораторни

546, 547 к. з.

29.11.(събота), 9:00-12:45

Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов

лекции

422 ауд.

29.11.(събота),13:30-17:00

Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип

лабораторни

546, 547 к. з.

30.11.(неделя), 9:00-12:45

Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов

лекции

422 ауд.

30.11.(неделя),13:30-17:00

Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип

лабораторни

546, 547 к. з.

06.12.(събота), 9:00-12:45

Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов

лекции

422 ауд.

06.12.(събота),13:30-17:00

Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип

лабораторни

546, 547 к. з.

13.12. (събота), 9:00-13:00 Всички дисциплини изпити 533, 534
14.12. (неделя), 9:00-13:00 Всички дисциплини изпити 533, 534
20.12. (събота), 9:00-13:00 Всички дисциплини поправителни изпити 533, 534
21.12. (неделя), 9:00-13:00 Всички дисциплини поправителни изпити 533, 534
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ