Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2014 Протокол №27    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №27

ПРОТОКОЛ №27
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия” 

На 23.09.2014 г. от 13:00 ч. в 235. с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”. 

Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Иванка Градева.

Отсъстващи няма.

Освен това присъстват без право на глас: проф. дмн Нако Начев и докторантите Стефан Божков, Христо Манев.

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Разпределение на часовете за 2014/2015 уч. год. 
2. Други. 

По точка 1. 
Ръководителят на катедрата запозна членовете на КС с резултатите от КСК 2014 и промените в разпределението на часовете на катедрата, произтичащи от тях. Той отбеляза специалностите с нулев прием, както и увеличението на броя на приетите студенти в направление 4.6 Информатика и компютърни науки. Проф. Манев даде подробна информация за разпределението по групи на специалностите от ФМИ и прикани членовете на КС да проверят учебните разписания на сайта на факултета за евентуални пропуски. Поради тенденцията за намаляване на броя на студентите в направление 4.5 Математика, проф. Манев призова членовете на КС да помислят за избираеми дисциплини в полето на приложението на математиката в компютърните науки. 

По точка 2.  
Ръководителят на катедрата:
а) припомни на членовете на КС, че доста студенти ходят по бригади и така пропускат ликвидационната сесия. Поради това всеки преподавател е обявил дата за провеждане на извънреден изпит по водените от него дисциплини. Проф. Манев напомни на доц. Теофилова да обяви такава дата, което тя направи след закриването на КС;
б) поиска членовете на КС да попълнят часовете, в които имат учебни занятия, и приемното си време в графика на заетостта на преподавателите от катедрата за А триместър на 2014/2015 уч. г.;
в) информира членовете на КС за предстоящото официално откриване на новата учебна година и започването на учебните занятия.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ