Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Доклади на конференции, организирани от ФМИ From DeLC to VelSpace Preface (DeLC 2 VelSpace)    English
Факултет по математика и информатика - Preface (DeLC 2 VelSpace)

Предговор

Сборникът е съставен от доклади, представени на международната конференция „From DeLC to VelSpace”, която се проведе във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ от 26 до 28 март 2014 година. Една от целите на конференцията, посветена на 10-годишнината от началото на проекта „Център за електронно обучение DeLC (Distributed eLearning Center)“, е да популяризира резултатите от проекта сред преподаватели, научни работници и практици, работещи в областта на електронното обучение специалисти резултатите от проекта. В рамките на проекта се провеждат изследвания за създаване на съвременна инфраструктура за предоставяне на електронно учебно съдържание и образователни услуги в Интернет среда. За изминалия период проектът предоставя добри възможности за израстване на млади учени – защитени са 9 и в процес на завършване са нови 4 доктората по теми, свързани с изграждане на центъра. По проекта има над 130 публикации – сред тях 7 глави от книги, 20 публикации в списания, 100 – в сборници на международни конференции. Голям е броят на реферираните публикации в базите данни на IEEE и ACM. Образователният портал и съпътстващите образователни възли на DeLC  подпомагат практическото провеждане на смесени, електронни и дистанционни форми на обучение във ФМИ на Пловдивския университет. Представянето на учебното съдържание удовлетворява изискванията на стандарта SCORM 2004.

Друга цел на конференцията е да представи идеи за бъдещото развитие на проекта. Въпреки, че разпределеността и ориентирана към електронни услуги архитектура на центъра бяха за времето си съвременни концепции, е необходима нова визия за модернизиране на проекта. Поетапно DeLC се трансформира във виртуално образователно пространство (Virtual eLearning Space или VelSpace). В пространството, реалният учебен процес и виртуалният свят на електронното обучение, доставян от DeLC, ще могат да бъдат по-тясно интегрирани, като се отчитат две съществени тенденции – постепенната трансформация на Интернет в Интернет на нещата (Internet of Things) и възникващия в рамките на сегашния уеб семантичния уеб (Semantic web). Пространството ще се „населява“ от контекстно-зависими интелигентни автономни компоненти, които са в състояние да отчитат състоянието на околната среда на обучаемите и да доставят персонализирани и адаптирани образователни услуги и учебно електронно съдържание.

Станимир Стоянов
Иван Попчев

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ