Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Кандидатстване Магистър (след бакалавърска степен) Магистратури и квалификации 2014/2015    English
Факултет по математика и информатика - Магистратури и квалификации 2014/2015

ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2014/2015 година. Записването започва от 10.09.2014 г. до 10.11.2014 г.  в Нова сграда на ФМИ - каб. 339 и 340 за магистърски програми; каб. 330 за допълнителни квалификации.

Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура е 'добър'.

Държавна поръчка

Местата за държавна поръчка са както следва:

Направление "Информатика и компютърни науки" - 10 места. За специалности "Софтуерни технологии"(обучение 1 г.) и "Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.).
Направление "Математика" - 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).
 
Таксите за платено обучение са както следва:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
          •    "Софтуерни технологии"(обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 870 лв.;
         •    "Софтуерни технологии" (обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 870 лв.;
         •    "Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.) -  2 семестриални такси по 870 лв.;
         •    "Бизнес информатика с английски език" (обучение 2 г.) -  4 семестриални такси по 870 лв.;
         •    "Приложна математика" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 870 лв.;
         •    "Приложна математика" (обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 870 лв.;
         •    "Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (обучение 1 г.) - 2  семестриални такси по 670 лв.;
        •    "Обучение по информатика и информационни технологии в училище"(обучение 2 г.) -  4 семестриални такси по 670 лв.;
       •      "Обучение по математика в училище" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 770 лв.;
       •     "Обучение по информационни технологии в началното училище (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 670 лв.
       •     "Обучение по информационни технологии в прогимназията"  (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 670 лв.

  • Записани студенти, завършили бакалаври по инженерни и сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език – 2 години“ или „Софтуерни технологии – 2 години“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 435 лв.
  • Записани в магистърска програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 2 години“ или „Приложна математика – 2 години студенти завършили бакалаври или магистри по професионални направления 4.5. „Математика“, 4.6. „Ин­форматика и компютърни науки“, 4.1. „Физически науки“, 1.3. „Педагогика на обучението по...“ (специалност „Физика и математика” и сродни), 5. „Технически науки“ с инженерни и сродни специалности, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 335 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

       •    "Учител по информатика и информационни технологии" (обучение 1 г.) -  2 семестриални такси по 470 лв.;
       •    "Учител по математика" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 470 лв.
       •    Учител по информатика и информационни технологии (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация "Учител по математика" във ФМИ на ПУ) - 2 семестриални такси по 250 лв.
       •     Учител по математика (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация "Учител по информатика и информационни технологии" във ФМИ на ПУ)  -  2семестриални такси по 250 лв.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).
 
НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  МАГИСТРАТУРА:

1. МОЛБА по образец
2. СТУДЕНТСКА   КНИЖКА
3. ТАКСА   ЗА   ОБУЧЕНИЕ
4. КАНДИДАТ-СТУД. ТАКСА – 30 лв.
5. УВЕРЕНИЕ   ЗА   СТУДЕНТСТВО
6. СНИМКИ -    4 бр., размер 3.5/4.5 см.
7. ДИПЛОМА -  КОПИЕ
8. ДИПЛОМА  ЗА  СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ -  КОПИЕ
9. КОПИЕ  ОТ  ЛИЧНА КАРТА

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ