Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Мултиплатформени мобилни приложения    English
Факултет по математика и информатика - Мултиплатформени мобилни приложения
 Лектори Доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Запрян Димитров (старши програмист, Stara Zagora Company)
Анотация
 Днес мобилните устройства са неразделна част от нашия живот и ако до преди няколко години те бяха със значителни размери, то в наши дни те са с многократно по-малки и често заместват домашния ни компютър. Разработването на успешен софтуер изисква немалко време, ресурси и усилия, а що се отнася до поддържането на различни мобилни платформи, то всичко е умножено по техния брой. Целта на този курс е да Ви покаже, че умножението във формулата може да бъде премахнато. Вие ще можете да създавате мобилен софтуер за Android и iOs, използвайки единствено C++ и Qt, без да се налага да поддържате различни версии на своя код. Студентите, изучаващи дисциплината "Мултиплатформени мобилни приложения", ще придобият теоретични и практически познания в областта на: Обектно ориентираното програмиране с програмния език C++; Изграждането на мултиплатформени мобилни приложения;Използването на една от най-добрите и широко разпространени мултиплатформени библиотеки (Qt). 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ