Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложение на линейното програмиране    English
Факултет по математика и информатика - Приложение на линейното програмиране
 Лектори проф. д.м.н. Тодор Желязков
Анотация
 Целта на избираемата дисциплина е студентите да се научат да решават основни икономически задачи, решими чрез линейно програмиране. Не е необходима предварителна подготовка, освен знанията по математика от гимназиалния материал. За горната цел ще се прилага линейният метод на Гаус-Жордан, графичен метод за решаване на двумерен линеен оптимизационен модел, аналитичен метод за изучаване на многостени, симплекс-метод, симплекс-метод с изкуствен базис (М-метод) и метод на потенциалите.  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ