Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2014 Протокол №26    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №26

ПРОТОКОЛ №26
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 09.07.2014 г. от 15:00 ч. в 235. с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Иванка Градева.

Отсъстващи: доц. д-р Добринка Грибачева (в отпуск).

Освен това присъстват без право на глас: докторантите Стефан Божков и Христо Манев.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчитане на изпълнението на индивидуалните планове за 2013/2014 уч. год.
  2. Други.

По точка 1. Ръководителят на катедрата съобщи, че е открил неточности в отчетените часове в индивидуалните планове на членовете на катедрата. Проф. Манев апелира всички проведени часове да бъдат описани най-съвестно в индивидуалните планове и материалната книга на катедрата. Той направи следните забележки:

  • при провеждане на часове в други факултети на ПУ преподавателят да информира ръководител катедра, а той – декана, за да е ясно кой факултет заплаща тези часове;
  • часове от практики и стажове да се попълват на правилните им места в индивидуалните планове, а не като аудиторна заетост;
  • часове от проведени семестриални изпити да се отчитат по приетия начин, който той припомни подробно. Часове от ликвидационни изпити през септември да се отчитат към новата учебна година;
  • да не се пропуска отчитането на часове от изпити на докторанти, курсови и домашни работи и др. Курсовите и домашните работи да се пазят една година;
  • в индивидуалните планове и материалната книга да се отчитат само часове със студенти от бакалавърски програми.

Членовете на КС направиха необходимите корекции в индивидуалните си планове и материалната книга.

По точка 2. Ръководителят на катедрата запозна членовете на КС с графика за учебния процес за 2014/2015 уч. г. съгласно заповед на Ректора на ПУ.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ