Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика и информатика 2013/2014    English
Факултет по математика и информатика - Математика и информатика 2013/2014

  Последна актуализация: 09 07.2014 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2014 г.

за специалност „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Учебна дисциплина
Дата
Час
Зала
I курс
Линейна алгебра (проф. д-р Димитър Мекеров) 05.09.2014 09:00 2 аула
Програмиране (доц. д-р Христо Крушков) 08.09.2014 09:00 547 к.з.
Информационни технологии  (доц. д-р Евгения Ангелова) 10.09.2014 09:00 547 к.з.
Математически анализ 1 (доц. д-р Атанаска Георгиева) 17.09.2014 09:00 435 с.з.
Аналитична геометрия (проф. д-р Димитър Мекеров) 05.09.2014 09:00 2 аула
Английски език ( ас.Кирина Бойкова) 24.09.2014 09:00 каб. 341
Математически анализ 2 (доц. д-р Атанаска Георгиева) 17.09.2014 09:00 435 с.з.
Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Христо Крушков) 08.09.2014 09:00 547 к.з.
II курс
Алгебра (проф. дмн Нако Начев ) 11.09.2014 09:00 436 с.з.
Диференциални уравнения (доц. д-р Недялка Казакова) 15.09.2014 09:00 232 с.з.
Алгоритми и структури от данни (доц. д-р Елена Сомова, гл.ас. К. Иванов) 10.09.2014 1300 531 к.з .
Геометрия (доц д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова ) 05.09.2014 09:00 2 аула
Теория на вероятностите и математическа статистика (доц. д-р Веска Нончева) 10.09.2014 09:00 536 к.з .
Компютърни архитектури (доц. д-р Владимир Шкуртов) 16.09.2014 10:00 2 аула
Психология (проф. Веселин Василев, ас. Иван Стоянов) 17.09.2014 09:00 231 с. з.
Дискретна математика (проф. д-р Степан Костадинов) 04.09.2014 09:00 2 аула
Операционни системи (доц. д-р Елена Сомова, гл.ас. Н. Касъклиев) 03.09.2014 09:00 531 к.з 
Спорт 25.09.2014 09:00 зала Академик
III курс
Информационни технологии в образованието (проф. д-р Коста Гъров) 18.09.2014 10:00 232 с.з.
Числени методи (доц. д-р Дойчин Бояджиев) 10.09.2014 1300 546 к.з.
Педагогика (проф. Галин Цоков  ас. Александър Линков) 11.09.2014 09:00 231 с.з.
Методика на обуч. по математика (проф. дпн Васил Милушев) 12.09.2014 09:00 233 с.з.
Бази от данни (доц. д-р Елена Сомова, гл.ас. С Хаджиколева) 16.09.2014 09:00 531 к.з.
Комплексен анализ (доц. д-р Неделчо Милев) 15.09.2014 1300 435 с.з.
Училищен курс по алгебра (проф. д-р Пенка Рангелова) 05.09.2014 09:00 2 аула
Училищен курс по анализ (доц.. д-р Атанаска Георгиева) 17.09.2014 09:00 435 с.з.
Методи за решаване на математически задачи (проф. дпн Васил Милушев) 12.09.2014 09:00 233 с.з.
Методика на обучението по информатика  и информационни технологии (проф . д-р Коста Гъров) 18.09.2014 10:00 232 с.з.
IV курс
Компютърна графика и презентации (доц. д-р Димчо Димов) 04.09.2014 1300 546 к.з.
Училищен курс по информатика (проф. д-р Коста Гъров) 18.09.2014 10:00 232 с.з.
Събитийно програмиране (доц. д-р Владимир Шкуртов) 16.09.2014 10:00 2 аула
Училищен курс по геометрия ( проф. д-р Пенка Рангелова) 05.09.2014 09:00 2 аула
Училищен курс по информационни технологии (проф . д-р Коста Гъров) 18.09.2014 10:00 232 с.з.
Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (доц. д-р Евгения Ангелова) 10.09.2014 09:00 547 к.з.
Интегриран практикум по информатика (ас. д-р Елена Тодорова) 10.09.2014 09:00 547 к. з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ