Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес математика 2013/2014    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика 2013/2014

  Последна актуализация: 09.07.2014 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2014 г.

за специалност „ БИЗНЕС МАТЕМАТИКА “

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Линейна алгебра (проф. д-р Димитър Мекеров) 05.09.2014 09:00 2 аула
Програмиране (гл.ас.д-р Николай Касъклиев) 04.09.2014 09:00 546 к.з.
Информационни технологии (доц. д-р Евгения Ангелова) 10.09.2014 09:00 547 к.з.
Математически анализ 1 (доц. д-р Атанаска Георгиева) 07.09.2014 09:00 422 ауд.
Аналитична геометрия (проф. д-р Димитър Мекеров) 05.09.2014 09:00 2 аула
Английски език  (ас.Деница Шаркова) 24.09.2014 09:00 каб. 341
ООП (доц. д-р Елена Сомова) 10.09.2014 13:00 531 к.з .
Софтуерни технологии по математика (проф. Сн. Христова) 8.09.2014 09:00 536 к.з .
II курс
Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев) 17.09.2014 09:00 2 аула
Софтуерни системи по математика (проф. Сн. Христова) 8.09.2014 09:00 536 к.з .
Теория на вероятностите (проф. Сн. Христова) 8.09.2014 09:00 536 к.з .
Дискретна математика в бизнеса (проф.д-р Степан Костадинов) 04.09.2014 09:00 2 аула
Диференциални уравнения (доц. д-р Недялка Казакова) 15.09.2014 09:00 435 с.з.
Бази от данни (доц. д-р Елена Сомова) 8.09.2014 1400 532 к.з .
Застрахователна математика (проф.д-р Николай Кюркчиев) 12.09.2014 09:00 446 к.з .
Иконометрия (проф. Сн. Гочева) 09.09.2014 09:00 446 к.з.
Математически модели на микроикономиката (проф. д-р Димитър Мекеров, гл.ас.д-р Асен Христов) 05.09.2014 09:00 2 аула
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ