Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 10 от 11.06.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10 от 11.06.2014 г.

Протокол № 10 – 2013/2014

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 11.06.2014 г.

 

Днес, 11.06.2014 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, ас. д-р Елена Тодорова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Георги Шарков, гл. ас. д-р Димитър Благоев – в неплатен отпуск.

 

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Мариана Огнянова Баракова през втората година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Гъров.
  2. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Мариана Огнянова Баракова, съгласно мнението на научния ръководител.
  3. Катедреният съвет предлага докторант Мариана Огнянова Баракова да бъде атестирана с много добра оценка за работата си през втората година от подготовката.

 

11.06.2014 г.                                                             Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                         /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

 

                                                                                    Ръководител катедра:

                                                                                                      /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ