Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2014 Протокол N 7- 13/14    English
Факултет по математика и информатика - Протокол N 7- 13/14

 

П Р О Т О К О Л   № 7 -  13/14

        Днес 7.05.2014г. (сряда) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл.ас.д-р Георги Чолаков, гл. ас д-р Александър Пенев, ас. Владимир Вълканов, ас. д-р Емил Дойчев.

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск,

            ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докторанти.
  2. Разни.

По точка 1:

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Иван Марков Димитров през третата година от подготовката и мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Стоянова за работата му в същия период.

 2. КС предлага на ФС докторант Иван Марков Димитров да бъде атестиран с оценка ОТЛИЧЕН за работата му през третата година от подготовката.

 3. КС предлага на ФС докторант Иван Марков Димитров да бъде отчислен с право на защита считано от 7.05 2014г.

 

 

Подпис на ръководител катедра:………………

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

 

Подпис на протоколчик :………………………….

/гл.ас.д-р А. Стоянова/

 

7.05.2014.

гр.Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ