Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2014 Протокол № 6 - 13/14    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 - 13/14

П Р О Т О К О Л   № 6 -  13/14

        Днес 20.03.2014г. (четвъртък) от 13.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл.ас.д-р Георги Чолаков, гл. ас д-р Александър Пенев, ас. Владимир Вълканов, ас. д-р Емил Дойчев.

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск,

            ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докторанти.
  2. Разни.

По точка 1:

РЕШЕНИЯ:

1. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Иван Димитров през втората година от подготовката и мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Стоянов за работата му в същия период.

2. КС предлага на ФС докторант Иван Димитров да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата му през втората година от подготовката.

3. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Васил Василев през втората година от подготовката и мнението на научните ръководител проф. д-р Станимир Стоянов  и гл.ас. д-р Александър Пенев за работата му в същия период.

4. КС предлага на ФС докторант Васил Василев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата му през втората година от подготовката.

5. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Александър Петров през първата година от подготовката и мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Стоянов за работата му в същия период.

6. КС предлага на ФС докторант Александър Петров да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата му през първата година от подготовката.

7. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Христо Лесев през третата година от подготовката и мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева за работата му в същия период.

8. КС предлага на ФС докторант Христо Лесев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата му през третата година от подготовката.

9. КС предлага на ФС докторант Христо Лесев да бъде отчислен с право на защита.

10.Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Радослав Радев през третата година от подготовката и мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева за работата му в същия период.

11. КС предлага на ФС докторант Радослав Радев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата му през третата година от подготовката.

12. КС предлага на ФС докторант Радослав Радев да бъде отчислен с право на защита.

По точка 2:

Катедреният съвет  гласува единодушно и предлага на Факултетния съвет следните хонорувани преподаватели:

  1. докторант Александър Петров Петров – 150 часа
  2. докторант Магдалена Асенова Веселинова – 180 часа
  3. докторант Пенчо Йорданов Малинов – 150 часа
  4. студент Васил Димитров Рангелов – 100 часа

 

 Подпис на ръководител катедра:………………

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

 

Подпис на протоколчик :………………………….

/гл.ас.д-р А. Стоянова/

20.03.2014.

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ