Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2014 Протокол №25    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №25


ПРОТОКОЛ №25
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

        На 12.05.2014 г. от 12:00 ч. в 232. с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
        Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Иванка Градева.
        Отсъстващи: няма.
        Освен това присъстват без право на глас: проф. дмн Тодор Желязков Моллов и докторантите Радка Колева, Стефан Божков, Христо Манев.

        ДНЕВЕН РЕД:
        1.    Разпределение на часовете за 2014/2015 уч. год.
        2.    Други.

        По точка 1.
        Ръководителят на катедрата предложи разпечатано разпределението на часовете за 2014/2015 уч. г. и подчерта, че то е предварително, най-малкото защото към момента не се знае дали ще има прием по всички специалности във ФМИ и други факултети, на които преподаватели и докторанти от катедрата водят учебни дисциплини. Броят на групите също е ориентировъчен. За неразпределените към момента часове, както и при наличност на повече часове за упражнения да се помисли за хоноруване на студенти за воденето им. Предварителното разпределение на часовете за 2014/2015 уч. г. беше прието единодушно от членовете на Катедрения съвет.

        По точка 2. 
        Ръководителят на катедрата:
        a)    представи за попълване заявката за учебни зали във връзка с провеждането на изпитната сесия през В триместър. Тъй като от катедрата само проф. Манев и гл. ас. Христов водят дисциплини през този триместър, те ще попълнят изискуемата таблица;
        b)    покани присъстващите да дадат заявките си за водене на избираеми дисциплини през А триместър на 2014/2015 уч. г. Постъпиха следните предложения:
•    за студенти от ФМИ на ПУ, редовно обучение:
        -    „Аналитична микроикономика“, лектор: гл. ас. д-р Асен Христов;
        -    „Приложение на линейното програмиране“, лектор: проф. дмн Тодор Желязков Моллов;
        -    „Приложение на математиката в електростатиката“, лектори: доц. д-р Кирил Коликов и д-нт Стефан Божков;
•    за студенти от Филиала на ПУ в Смолян:
        -    „Математически основи на микроикономиката“, лектор: гл. ас. д-р Асен Христов.

        Всички предложения бяха единодушно приети от членовете на КС.
        c)    напомни на членовете на КС да дадат своите заявки за дати за провеждането на изпити от ликвидационната сесия на 2013/2014 уч. г. Членовете на КС се обединиха около предложението изпитите по ЛААГ и всички геометрични дисциплини, водени от катедрата, да бъдат проведени на 05.09.2014 г. от 9:00 часа във 2. аула. По подобен начин доц. Коликов ще проведе заедно с асистентите си изпити по всички алгебрични дисциплини в един ден в началото на септември;
        d)    напомни за провеждането на Международния колоквиум по Диференциална геометрия във Велико Търново;
        e)    напомни, че изпитите от предварителната сесия на КСК-2014 г. ще бъдат проведени в периода 02.06-06.06.2014 г. В тези дни работното време на Нова сграда ще започва от 13:30 часа. Освен това запозна членовете на КС със заповедта за квесторите и състава на комисиите по Математика за предварителната и редовната сесия на КСК и изиска от квесторите да се подпишат в списъка към заповедта;
        f)    напомни сроковете за представяне на дипломни работи в катедрата;
        g)    запозна присъстващите с индивидуалната класация и класирането по катедри за отчетените през миналия месец точки по наука;
        h)    напомни за своевременното попълване на материалната книга за проведените часове и изпитани студенти и подчерта, че изпитаните студенти от ФМИ се отчитат по списък, еднократно;
        i)    напомни, че очаква заявки за участие с доклади на Семинара по Алгебра и Геометрия.
   
Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.


ПРОТОКОЛ №25
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия” 

На 12.05.2014 г. от 12:00 ч. в 232. с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”. 
Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Иванка Градева.
Отсъстващи: няма.
Освен това присъстват без право на глас: проф. дмн Тодор Желязков Моллов и докторантите Радка Колева, Стефан Божков, Христо Манев.

ДНЕВЕН РЕД: 
1.	Разпределение на часовете за 2014/2015 уч. год. 
2.	Други. 

По точка 1. 
Ръководителят на катедрата предложи разпечатано разпределението на часовете за 2014/2015 уч. г. и подчерта, че то е предварително, най-малкото защото към момента не се знае дали ще има прием по всички специалности във ФМИ и други факултети, на които преподаватели и докторанти от катедрата водят учебни дисциплини. Броят на групите също е ориентировъчен. За неразпределените към момента часове, както и при наличност на повече часове за упражнения да се помисли за хоноруване на студенти за воденето им. Предварителното разпределение на часовете за 2014/2015 уч. г. беше прието единодушно от членовете на Катедрения съвет.

По точка 2.  Ръководителят на катедрата:
a)	представи за попълване заявката за учебни зали във връзка с провеждането на изпитната сесия през В триместър. Тъй като от катедрата само проф. Манев и гл. ас. Христов водят дисциплини през този триместър, те ще попълнят изискуемата таблица;
b)	покани присъстващите да дадат заявките си за водене на избираеми дисциплини през А триместър на 2014/2015 уч. г. Постъпиха следните предложения: 
•	за студенти от ФМИ на ПУ, редовно обучение:
-	„Аналитична микроикономика“, лектор: гл. ас. д-р Асен Христов;
-	„Приложение на линейното програмиране“, лектор: проф. дмн Тодор Желязков Моллов;
-	„Приложение на математиката в електростатиката“, лектори: доц. д-р Кирил Коликов и д-нт Стефан Божков;
•	за студенти от Филиала на ПУ в Смолян:
-	„Математически основи на микроикономиката“, лектор: гл. ас. д-р Асен Христов. 
Всички предложения бяха единодушно приети от членовете на КС.
c)	напомни на членовете на КС да дадат своите заявки за дати за провеждането на изпити от ликвидационната сесия на 2013/2014 уч. г. Членовете на КС се обединиха около предложението изпитите по ЛААГ и всички геометрични дисциплини, водени от катедрата, да бъдат проведени на 05.09.2014 г. от 9:00 часа във 2. аула. По подобен начин доц. Коликов ще проведе заедно с асистентите си изпити по всички алгебрични дисциплини в един ден в началото на септември;
d)	напомни за провеждането на Международния колоквиум по Диференциална геометрия във Велико Търново;
e)	напомни, че изпитите от предварителната сесия на КСК-2014 г. ще бъдат проведени в периода 02.06-06.06.2014 г. В тези дни работното време на Нова сграда ще започва от 13:30 часа. Освен това запозна членовете на КС със заповедта за квесторите и състава на комисиите по Математика за предварителната и редовната сесия на КСК и изиска от квесторите да се подпишат в списъка към заповедта;
f)	напомни сроковете за представяне на дипломни работи в катедрата;
g)	запозна присъстващите с индивидуалната класация и класирането по катедри за отчетените през миналия месец точки по наука;
h)	напомни за своевременното попълване на материалната книга за проведените часове и изпитани студенти и подчерта, че изпитаните студенти от ФМИ се отчитат по списък, еднократно;
i)	напомни, че очаква заявки за участие с доклади на Семинара по Алгебра и Геометрия. 
	
Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит. 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ