Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 9 от 23.04.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9 от 23.04.2014 г.

Протокол № 9 – 2013/2014

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 23.04.2014 г.

 

Днес, 23.04.2014 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика, информатика и информационни технологии при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Георги Шарков, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, ас. д-р Елена Тодорова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Димитър Благоев – в неплатен отпуск.

Дневен ред:

  1.  Докторанти.
  2.  Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на Даниела Ваклушева Димитрова, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”, през третата година от подготовката (01.04.2013 г. – 01.04.2014 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
  2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Даниела Ваклушева Димитрова, съгласно мнението на научния ръководител.
  3. Катедреният съвет предлага докторант Даниела Ваклушева Димитрова да бъде атестирана с Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
  4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Даниела Ваклушева Димитрова да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.04.2014 г.

 

 23.04.2014 г.                                                             Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

 

                                                                                     Ръководител катедра:

                                                                                                     /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ