Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по ИИТ – пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Учител по ИИТ – пролетен триместър

Последна актуализация: 25.03.2016 г.

 

ПУ“ПаисийХилендарски”
Факултетпоматематикаиинформатика

РАЗПИСАНИЕНАУЧЕБНИТЕЗАНЯТИЯ 2015/2016 година
Квалификация: Учител по информатика и информационни технологии
пролетенТРИМЕСТЪР

 

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала

02.04.(събота),9:00-15:00

УКИИТ

Проф.  К. Гъров

лекции

531 к.з.

03.04. (неделя), 9:00-16:00

УКИИТ

Проф.  К. Гъров

лекции

531 к.з.

09.04.(събота), 9:00-11:00

Изпит КСК

Доц.  Вл. Шкуртов

Изпит

531 к.з.

09.04. (събота), 11:00-17:00

УКИИТ

Доц. Ст. Анева 

лабораторни занятия

531 к.з.

10.04. (неделя), 9:00-16:00

УКИИТ

Проф.  К. Гъров

лекции

531 к.з.

17.04.(неделя), 9:00

Изпит УКИИТ

Разпределяне на теми за дипломни проекти

 Проф.  К. Гъров

изпит

531 .к.з.

7.05-15.05.2016 г.

Хоспитиране

упражнения

ОМГ-Пловдив

16.05-31.05.2016 г.

Текуща педагогическа практика

упражнения

ОМГ-Пловдив

3.06-28.06.2016 г.

Преддипломна педагогическа практика и разработване на дипломен проект

Упражнения и самостоятелна работа

ОМГ-Пловдив

 25.06.2016 (събота), 9:00

Държавен практически изпит – защита на дипломни проекти

изпит

531 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ