Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по ИИТ – пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Учител по ИИТ – пролетен триместър

 Последна актуализация: 9.03.2020 г.

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2019/2020 година

Квалификация: Учител по информатика и информационни технологии

ПЛОВДИВ 

ПРОЛЕТЕН  ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

28.03. (събота), 9:00-16:00

ИД №2, от тип Б, Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии
Проф.  К. Гъров

лекции

246 k.з.

29.03. (неделя), 09:00-16:00

Факултативна дисциплина
Доц. И. Шотлеков

лекции

246 k.з.

4.04. (събота), 9:00-17:00

Хоспетиране
Доц. Ст. Анева

лабораторни занятия 

246 k.з.

6.04.-15..06. 2020 г.

Преддипломна и стажантска педагогическа практика
Проф. К. Гъров, доц. Ст.Анева, учители наставници

упражнения

Базови училища

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ