Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 8 от 26.03.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 от 26.03.2014 г.

Протокол № 8 – 2013/2014

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 26.03.2014 г.

 

Днес, 26.03.2014 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика, информатика и информационни технологии при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, ас. д-р Елена Тодорова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Георги Шарков – извън страната, гл. ас. д-р Димитър Благоев – в неплатен отпуск.

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението с направените препоръки за работата на докторант Диляна Иванова Тоцева през третата година от подготовката (01.04.2013 г. – 01.04.2014 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Антон Илиев и проф. д-р Николай Кюркчиев.
 2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Диляна Иванова Тоцева, съгласно мнението на научните ръководители.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Диляна Иванова Тоцева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Диляна Иванова Тоцева да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.04.2014 г.
 5. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Фикри Шабанов Хърлов, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”, за работата през четирите години от подготовката по докторантурата.
 6. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Георги Илийчев Илиев, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”, за работата през четирите години от подготовката по докторантурата.
 7. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Анатоли Веселинов Карабов през първата година от подготовката (01.04.2013 г. – 01.04.2014 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Асен Кънчев Рахнев.
 8. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Анатоли Веселинов Карабов, съгласно мнението на научния ръководител.
 9. Катедреният съвет предлага докторант Анатоли Веселинов Карабов да бъде атестиран с оценка Много добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.
 10. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Чавдар Петров Кулин през първата година от подготовката (01.04.2013 г. – 01.04.2014 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.
 11. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Чавдар Петров Кулин, съгласно мнението на научния ръководител.
 12. Катедреният съвет предлага докторант Чавдар Петров Кулин да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 13. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Валя Спасова Арнаудова през първата година от подготовката (01.04.2013 г. – 01.04.2014 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Асен Кънчев Рахнев.
 14. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Валя Спасова Арнаудова, съгласно мнението на научния ръководител.
 15. >Катедреният съвет предлага докторант Валя Спасова Арнаудова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 16. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Ваня Ангелова Иванова през първата година от подготовката (01.04.2013 г. – 01.04.2014 г.), предоставено от научните ръководители проф. д‑р Асен Кънчев Рахнев и проф. д‑р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.
 17. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Ваня Ангелова Иванова, съгласно мнението на научните ръководители.
 18. Катедреният съвет предлага докторант Ваня Ангелова Иванова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 19. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Веселин Николаев Кюркчиев през първата година от подготовката (01.04.2013 г. – 01.04.2014 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и гл. ас. д-р Николай Величков Павлов.
 20. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Веселин Николаев Кюркчиев, съгласно мнението на научните ръководители.
 21. Катедреният съвет предлага докторант Веселин Николаев Кюркчиев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 22.  

  26.03.2014 г.                                                             Протоколчик:

  гр. Пловдив                                                                         /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

   

                                                                                      Ръководител катедра:

                                                                                                /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ