Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии и дизайн СТД задочно I курс – пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СТД задочно I курс – пролетен триместър

Последна актуализация: 04.03.2015 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс І      2014/15 уч. г.   пролетен (В) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

14.03.2015

0900–1315

Лекции: Обектно - ориентирано програмиране(C#) гл.ас.д-р Вълчанов 422 ауд.

1400–1815

Лекции: Обектно - ориентирано програмиране(C#) гл.ас.д-р Вълчанов 422 ауд.
15.03.2015

0900–1315

Лекции: Обектно - ориентирано програмиране(C#) гл.ас.д-р Вълчанов 422 ауд.

1400–1815

Лекции: Уеб дизайн гл.ас.д-р Терзиева 422 ауд.
16.03.2015

0900–1315

Лекции: Уеб дизайн гл.ас.д-р Терзиева 422 ауд.

1400–1815

Лекции: Уеб дизайн гл.ас.д-р Терзиева 422 ауд.
17.03.2015

0900–1315

Лекции: Увод в уеб програмирането гл.ас.д-р Т.Терзиева 422 ауд.

1400–1815

Упражнения Обектно - ориентирано програмиране(C#) ас.Черешаров            1б Упражнения Уеб дизайн ас.Тошков 433 к.з.
434 к.з.
18.03.2015

0900–1315

Лекции: Увод в уеб програмирането гл.ас.д-р Т.Терзиева 422 ауд.

1400–1815

Упражнения Обектно - ориентирано програмиране(C#) ас.Черешаров            1а Упражнения Уеб дизайн ас.Тошков 433 к.з.
434 к.з.
19.03.2015

0900–1315

Лекции: Увод в уеб програмирането гл.ас.д-р Т.Терзиева 422 ауд.

1400–1815

Упражнения Обектно - ориентирано програмиране(C#) ас.Черешаров           2б Упражнения Уеб дизайн ас.Тошков 433 к.з.
434 к.з.
20.03.2015

0900–1315

Упражнения Обектно - ориентирано програмиране(C#) ас.Черешаров           2а Упражнения Уеб дизайн ас.Тошков 433 к.з.
434 к.з.

1400–1815

Упражнения Обектно - ориентирано програмиране(C#) ас.Черешаров            1б Упражнения Уеб дизайн ас.Тошков 433 к.з.
434 к.з.
21.03.2015

0900–1315

Упражнения Обектно - ориентирано програмиране(C#) ас.Черешаров           1а Упражнения Уеб дизайн ас.Тошков 433 к.з. 541к.з.

1400–1815

Упражнения Обектно - ориентирано програмиране(C#) ас.Черешаров           2б Упражнения Уеб дизайн ас.Тошков 433 к.з.
434 к.з.
22.03.2015

0900–1315

Упражнения Обектно - ориентирано програмиране(C#) ас.Черешаров           2а Упражнения Уеб дизайн ас.Тошков 433 к.з. 434 к.з.

1400–1815

Упражнения Обектно - ориентирано програмиране(C#) ас.Черешаров           1б Упражнения Уеб дизайн ас.Тошков 433 к.з.
434 к.з.
23.03.2015

0900–1315

Упражнения Обектно - ориентирано програмиране(C#) ас.Черешаров            1а Упражнения Уеб дизайн ас.Тошков 433 к.з.
434 к.з.

1400–1815

Упражнения Обектно - ориентирано програмиране(C#) ас.Черешаров           2б Упражнения Уеб дизайн ас.Тошков 433 к.з.
434 к.з.
24.03.2015

0900–1315

Упражнения Обектно - ориентирано програмиране(C#) ас.Черешаров            2а Упражнения Уеб дизайн ас.Тошков 433 к.з. 434 к.з.

1400–1815

Упражнения Увод в уеб програмирането ас.Тошков
434 к.з.
25.03.2015

0900–1315

Упражнения Увод в уеб програмирането ас.Тошков
434 к.з.

1400–1815

Упражнения Увод в уеб програмирането ас.Тошков 434 к.з.
26.03.2015

0900–1315

Упражнения Увод в уеб програмирането ас.Тошков 434 к.з.

1400–1815

1а +1б Упражнения Увод в уеб програмирането ас.Тошков 434 к.з.
27.03.2015

0900–1315

2а+2б Упражнения Увод в уеб програмирането ас.Тошков 434 к.з.

1400–1815

1а+1б Упражнения Увод в уеб програмирането ас.Тошков 434 к.з.
28.03.2015

0900–1315

2а+2б Упражнения Увод в уеб програмирането ас.Тошков 546 к.з.

1400–1815

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ