Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Проекти Проект № BG051РО001-3.1.07-0009 Дейности Сключване на споразумение между ФМИ и БАСКОМ за съвместно бъдещо партньорство    English
Факултет по математика и информатика - Сключване на споразумение между ФМИ и БАСКОМ за съвместно бъдещо партньорство

Дейност 5: Сключване на споразумение между ФМИ и БАСКОМ за съвместно бъдещо партньорство

Изпълнител на дейността: Кандидатът - ФМИ и партньорът - БАСКОМ.

Период на изпълнение: 17-19 месец, включително.

Дейност 5 цели да се продължи участието на ИКТ бизнеса в лицето на БАСКОМ в образователния процес на ФМИ, като се ангажират работодателите в приложимостта на осъвременените учебни планове и програми.

За да бъде постигната целта на Дейност 5 в проекта, се предвижда да бъде подписано споразумение между БАСКОМ и ФМИ за партньорство, касаещо поемане на конкретен и дългогодишен ангажимент за участие на студенти в реална работна среда под формата на стажантски програми, като по този начин не само ще бъдат постигнати целите на настоящия проект, но и ще се създаде устойчив модел за взаимодействие между работодателите от ИКТ сектора и академичната общност.

Очакваните резултати от Дейност 5 са:

Подписано споразумение между БАСКОМ и ФМИ за партньорство с поети конкретни и дългогодишни ангажименти за участие на студенти в реална работна среда под формата на стажантски програми.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ