Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2013 година протокол № 40 / 02.10.2013    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 40 / 02.10.2013

ПРОТОКОЛ № 40/ 02.10.2013

От Разширения декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 2 октомври 2013 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Разширен декански съвет на Факултета по математика и информатика.

Присъстваха: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Коста Гъров, Тодор Чаушев (ръководител звено УКЗ), проф. д-р Евгения Ангелова (ръководител катедра "Компютърни технологии") и доц. д-р Елена Сомова (ръководител катедра "Компютърна информатика").

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния ред на ФС на ФМИ.
 2. Разпределение на часове.
 3. Групи и подгрупи за учебната 2013/2014 година.
 4. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС :

 1. Акредитация.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение до ФС за преотстъпване на часове на катедра „Компютърна информатика”:

А) За постоянно провеждане на обучението:
І. от катедра „Софтуерни технологии”:

 1.  „Компютърни архитектури”, ІІ курс, специалност „Информатика“, редовно обучение, Пролетен триместър В – по 20 часа лабораторни занятия за всички подгрупи, за задочно обучение – по 10 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
 2.  „Операционни системи”, І курс, специалност „Информатика“, редовно обучение, Пролетен триместър В – по 20 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
 3.  „Програмиране”, І курс, специалност „Бизнес информационни технологии“, задочно обучение, Зимен триместър Б – по 30 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
 4. „Операционни системи”, І курс, специалност „Информатика“, задочно обучение, Пролетен триместър В – по 10 часа лабораторни занятия за всички подгрупи.

ІІ. от катедра „Компютърни технологии”:

 1.  „Операционни системи”, ІІ курс, специалност „Математика и информатика”, Пролетен триместър В, (30+0+30).

Б) Еднократно за учебната 2013/2014 година: от катедра „Компютърни технологии”:

 1. "Информационни технологии", І курс, специалност "Информатика", Зимен триместър Б, редовно обучение – по 30 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
 2. "Информационни технологии", І курс, специалност "Информатика", Зимен триместър Б, задочно обучение – по 15 часа лабораторни занятия за всички подгрупи.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното разпределение на специалностите във ФМИ на групи и подгрупи за учебната 2013/2014 година (редовно и задочно обучение):
А) Редовно обучение:
1М – 1/2 гр., 1/2 подгр.;
3М – 1/2 гр., 1/2 подгр.;

2ПМ – 1/2 гр., 1/2 подгр.;
3ПМ – 1/2 гр., 1/2 подгр.;
4ПМ – 1гр.; 1подгр.;

1БМ – 1/2 гр., 1/2 подгр.;
2БМ – 1/2 гр., 1/2 подгр.;

1МИ – 1гр., 1подгр.;
2МИ – 1гр., 1подгр.;
3МИ – 1гр., 1подгр.;
4МИ – 1 гр., 2 подгр.;

1И – 3 гр., 6 подгр.;
2И – 3 гр., 6 подгр.;
3И – 2 гр., 4 подгр.;
4И – 3 гр., 5 подгр.;

1БИТ – 3гр., 6подгр.;
2БИТ – 3гр., 6подгр.;
3БИТ – 3гр., 6подгр.;
4БИТ – 3гр., 6подгр.;

1СТ – 4гр., 8 подгр.

Б) Задочно обучение:
1И – 1гр., 2 подгр.;
2И – 2 гр., 3 подгр.;
3И – 1 гр., 2 подгр.;
4И – 1 гр., 2 подгр.;

1БИТ – 2гр., 4 подгр.;
2БИТ – 2гр., 4 подгр.;
3БИТ – 2гр., 3 подгр.;
4БИТ – 2 гр., 3 подгр.;
1СТ – 2гр., 4 подгр.

Забележки:
а) Групите за 1 к. Информатика и 1 к. БИТ са по 4 само за упражненията по Английски език;
б) Подгрупите на 4 к. МИ редовно са 3 само за упражненията по Текуща педагогическа практика и Хоспитиране; 
в) Студентите от специалностите Математика, Бизнес математика и Приложна математика се обучават на слети потоци, както следва: (1М+1БМ); (2ПМ+2БМ); (3М+3ПМ).

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да бъде на 9.10.2013 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ