Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Кандидатстване Магистър (след бакалавърска степен) Магистратури и квалификации 2013/2014    English
Факултет по математика и информатика - Магистратури и квалификации 2013/2014

ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2013/2014 година. Записването започва от 10.09.2013 г. до 11.11.2013 г. в учебен отдел на ФМИ (Нова сграда каб. 339 и 340). Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура е 'добър'.

Държавна поръчка

Местата за държавна поръчка са както следва:

Направление "Информатика и компютърни науки" - 10 места. За специалности "Софтуерни технологии"(обучение 1 г.) и "Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.).

Направление "Математика" - 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).

 

Таксите за платено обучение са както следва:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • "Софтуерни технологии"(обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 860 лв.;
 • "Софтуерни технологии" (обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 860 лв.;
 • "Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.) -  2 семестриални такси по 860 лв.;
 • "Бизнес информатика с английски език" (обучение 2 г.) -  4 семестриални такси по 860 лв.;
 • “Бизнес софтуерни технологии (на английски език)” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 980 лв.;
 • "Приложна математика" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 860 лв.;
 • "Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (обучение 1 г.) - 2  семестриални такси по 660 лв.;
 • "Обучение по информатика и информационни технологии в училище"(обучение 2 г.) -  4 семестриални такси по 660 лв.;
 •   "Обучение по математика в училище" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 760 лв.;
 •  "Обучение по информационни технологии в началното училище (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 660 лв.
 •  "Обучение по информационни технологии в прогимназията"  (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 660 лв.


2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 • "Учител по информатика и информационни технологии" (обучение 1 г.) -  2 семестриални такси по 460 лв.;
 • "Учител по математика" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 460 лв.
 • Учител по информатика и информационни технологии (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация "Учител по математика" във ФМИ на ПУ) - 2 семестриални такси по 240 лв.
 •  Учител по математика (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация "Учител по информатика и информационни технологии" във ФМИ на ПУ)  -  2семестриални такси по 240 лв.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  МАГИСТРАТУРА:

1. МОЛБА по образаец

2. СТУДЕНТСКА   КНИЖКА

3. ТАКСА   ЗА   ОБУЧЕНИЕ

4. КАНДИДАТ-СТУД. ТАКСА – 30 лв.

5. УВЕРЕНИЕ   ЗА   СТУДЕНТСТВО

6. СНИМКИ -    4 бр.

7. ДИПЛОМА -  КОПИЕ

8. ДИПЛОМА  ЗА  СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ -  КОПИЕ

9. КОПИЕ  ОТ  ЛИЧНА КАРТА

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ