Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии и дизайн СТД задочно I курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СТД задочно I курс – есенен триместър

Последна актуализация: 03.09.2015 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс І      2015/16 уч. г.   есенен (А) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

10.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Увод в информационните технологии
доц. д-р Евгения Ангелова
422 ауд.

1400–1815

Лекции Увод в програмирането (С#)
доц. д-р Христо Крушков
424 ауд.

11.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Линейна алгебра и аналитична геометрия (ЛААГ)
доц. д-р Добринка Грибачева
422 ауд.

1400–1815

Лекции Увод в програмирането (С#)
доц. д-р Христо Крушков
424 ауд.

12.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Линейна алгебра и аналитична геометрия (ЛААГ)
доц. д-р Добринка Грибачева
422 ауд.

1400–1815

Лекции Увод в програмирането (С#)
доц. д-р Христо Крушков
424 ауд.

13.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Увод в програмирането, 1а
хон. ас. Дона Василева
Упражнения Увод в информационните технологии, 2а, 2б
гл. ас. д-р Тодорова, хон. ас. Ламбри Йовков
431 к. з.
432 к. з.
433 к. з.

1400–1815

Упражнения Увод в програмирането, 2б
хон. ас. Дона Василева
Упражнения Увод в информационните технологии, 1а, 1б
гл. ас. д-р Тодорова, хон. ас. Ламбри Йовков
431 к. з.
432 к. з.
433 к. з.

14.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Увод в информационните технологии
доц. д-р Евгения Ангелова
424 ауд.

1400–1815

Упражнения Увод в програмирането, 1б
хон. ас. Дона Василева
Упражнения Увод в информационните технологии, 2а, 2б
гл. ас. д-р Тодорова, хон. ас. Ламбри Йовков
431 к. з.
432 к. з.
433 к. з.

15.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Увод в информационните технологии
доц. д-р Евгения Ангелова
422 ауд.
1400–1815 Упражнения Увод в програмирането, 2б 
хон. ас. Дона Василева
Упражнения Увод в информационните технологии, 1а, 1б
гл. ас. д-р Тодорова, хон. ас. Ламбри Йовков
431 к. з.
432 к. з.
433 к. з.
16.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Увод в програмирането, 2а 
хон. ас. Дона Василева
Упражнения Увод в информационните технологии, 1а, 1б 
гл. ас. д-р Тодорова, хон. ас. Ламбри Йовков
431 к. з.
432 к. з.
433 к. з.
1400–1815 Упражнения Увод в програмирането, 1а 
хон. ас. Дона Василева
Упражнения Увод в информационните технологии, 2а, 2б 
гл. ас. д-р Тодорова, хон. ас. Ламбри Йовков
431 к. з.
432 к. з.
433 к. з.
17.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Увод в програмирането, 2а 
хон. ас. Дона Василева
431 к. з.
1400–1815 Упражнения Увод в програмирането, 1а 
хон. ас. Дона Василева
431 к. з.
18.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Увод в програмирането, 1б 
хон. ас. Дона Василева
431 к. з.
1400–1815 Упражнения Увод в програмирането, 2а 
хон. ас. Дона Василева
431 к. з.
19.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Линейна алгебра и аналитична геометрия (ЛААГ)
доц. д-р Добринка Грибачева
2 аула
1400–1815 Упражнения Увод в програмирането, 2б 
хон. ас. Дона Василева
Упражнения ЛААГ, доц. Грибачева, 1гр.  
431 к. з.
435 с. з.
20.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения ЛААГ, доц. Грибачева, 2 гр.
435 с.з.
1400–1815 Упражнения Увод в програмирането, 1б 
хон. ас. Дона Василева
Упражнения ЛААГ, доц. Грибачева, 2гр.
431 к. з.
435 с. з.
21.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения ЛААГ, доц. Грибачева, 1 гр.
435 с. з.
1400–1815 Упражнения ЛААГ, доц. Грибачева, 2 гр.
435 с. з.
22.09.2015 г. 0900–1315 Упражнения ЛААГ, доц. Грибачева, 1 гр.
435 с. з.
1400–1815 Английски език, гл. ас. Ваня Иванова, 2 гр. 
Английски език, ас. Деница Шаркова, 1 гр. 
 231 с.з.
436 с.з. 
23.09.2015 г. 0900–1315 Английски език, ас. Деница Шаркова, 1 гр. 
Английски език, Ваня Иванова, 2 гр.
231 с.з.
436 с.з.
1400–1815

24.09.2015 г. 0900–1315  
1400–1815
 
25.09.2015 г. 0900–1315 Английски език, гл. ас. Ваня Иванова, 2 гр.
Английски език, ас. Деница Шаркова, 1 гр.
231 с.з.
536 к.з.
1400–1815
 
26.09.2015 г. 0900–1315 Английски език, гл. ас. Ваня Иванова, 2 гр.
Английски език, ас. Деница Шаркова, 1 гр. 
231 с.з.
536 к.з.
1400–1815  

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ