Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Уеб хостинг технологии - част 1    English
Факултет по математика и информатика - Уеб хостинг технологии - част 1
 Лектори  проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков
Анотация
В този курс се разглеждат основните протоколи и комплекти от протоколи като DNS, HTTP/HTTPS, SMTP, IMAP, POP3, FTP. Акцентира се на тяхното приложение, особености и различия. Набляга се на разликите между уеб хостинг и домейн регистрация, както и на базовите различия между най-популярните уеб хостинг услуги. Практически се включва работа с: домейни, DNS записи, имейл клиент, FTP клиент, различни контролни панели като cPanel, Usermin и Plesk. Отделя се специално внимание на open source софтуера с конкретни примери и платформи за изграждане на лични, бизнес и информационни сайтове, както и на e-Commerce, социални мрежи, форуми и други типове сайтове.
Съдържание

І. Теоретична част:

 1. Domain name service
  • Domain registration / domain register
  • Domain Resolve, DNS service
  • DNS records: NS/A/MX/CNAME

  Тази част обяснява понятието домейн, DNS и DNS рекърд, пояснява процеса на регистрация, разглежда "живота" и "фазите" на един домейн , както и насочването на домейн към хостинг сървър.
 2. HTTP vs HTTPS
  • Основни особености
  • SSL certificates (Standard, Wildcard SSL, EV SSL)
  • SSL keys (CSR/CRT/KEY/CaBundle)

  Разглежда се процеса на свързване между browser и хостинг сървър при зареждане на уеб страница, изяснява основни понятия за SSL и защита на през HTTPS. Набляга се на основните разлики между различните видове SSL и процеса за генериране и инсталиране на сертификат.
 3. Mail
  • SMTP
  • IMAP
  • POP3

  Тази част се занимава с основните протоколи за изпращане и получаване на имейли , техните разлики и особености. Разглежда се целият процес от изпращане на емейл от клиентски компютър до получаването му на сървъра и пощенската кутия на получателя.
 4. FTP
  • active
  • passive

  Запознаване с FTP протокола, различните режими на работа и процеса на трансфер на данни между клиент и сървър.
 5. Хостинг услуги
  • Shared hosting
  • Reseller hosting
  • VPS/Cloud hosting
  • Dedicated Hosting

  Разлики, прилики, предимства и сравнение на основните хостинг услуги предлагани днес . Детайлна информация за характеристиките на продукта и основните приложения и възможности.

ІІ. Практическа част:

 1. Хостинг Контролни панели
  • cPanel
  • Usermin/Webmin
  • Parallels Plesk

  Прилики и разлики на най-често използваните контролни панели за управление на хостинг акаунти и хостинг сървъри. Разглеждат се основни разлики и съвместимости/несъвместимости между различните панели.
 2. Детайлно разглеждане на cPanel
  • Създаване на имейл акаунти
  • Създаване на FTP акаунти
  • Работа с домейни
  • DNS администрация
  • Работа с файлове и файловата система
  • Допълнителни приложения

  Функционалности и работа в cPanel контролен панел за управление на хостинг акаунт. Тази част обяснява инструментите, които са на разположение на крайният потребител за управлението на ресурсите на хостинг акаунта.
 3. Open Source
  • Инсталиране на Open Source приложения
 4. Изграждане на личен, бизнес и информационен сайт
  • Joomla
  • Magento
  • Wordpress
 5. Изграждане на e-Commerce уеб сайт
  • Magento
  • OpenCart
  • TomatoCart
 6. Изграждане на социална мрежа
  • Dolphin
  • Sharetronix
  • phpFox
 7. Форуми, сайтове за видео споделяне, галерии и други

  Тази част запознава с най-популярните безплатни платформи за изграждане на собствен уебсайт, базирани на PHP/MySQL. Практическата част включва инсталиране, конфигуриране и работа с административният панел на съответната платформа с цел изграждане на реален сайт с пълната функционалност типична за съответната категория.
 8. Работа в Linux среда/SSH/основи на BASH
  • Работа с файлове
  • Работа с директории
  • Права за достъп
  • Други основни команди в BASH
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ