Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2013 Протокол № 18    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 18

ПРОТОКОЛ 18 / 25.04.2013 г.

Днес, 25.04.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Иванова, гл. ас. Иванов, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Хаджиколева, ас. Инджов и докторантите: Тодор Рачовски, Ваня Лазарова и Йордан Енев
Отсъстващи:
гл. ас. Георгиев (в отпуска)

Дневен ред:

  1. Докторанти
  2. Разни

 
Решения:

  1. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Десислав Вълков Десев.
    Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0
  2. По т. 1 КС реши докторантът Десислав Вълков Десев да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката, поради това, че докторантът е извършил достатъчна по обем научноизследователска и учебна дейност, изпълнява задълженията си по чл. 22. ал. 1. на Правилника на ПУ за РАС.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

25.04.2013 г. Ръководител на катедра:....................................
  (доц. д-р Е. Сомова)
  Протоколирал...................................................:
  (гл. ас. Н. Касъклиев)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ