Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2013 година протокол № 34 / 17.04.2013    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 34 / 17.04.2013

ПРОТОКОЛ № 34 / 17.04.2013 

От деканския съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 17.04.2013 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Разширен декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане на точките от дневния ред на ФС.
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точка Разни от дневния ред на ФС на ФМИ на 17.04.2013 г.: 
Разни.

 • предложение за заглавие на списание;
 • отчет на Факултетната комисия по наука;
 • отчет на Факултетната комисия по качество;
 • съобщение за актуализирани справки за „точки наука”;
 • съобщения за предстоящо ДТВ;

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение: точките за ДТВ по наука няма да важат за тези преподаватели, които не са представили справките си за предстоящата акредитация.
РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение до ФС: в срок до 7 май 2013 г. (вторник) ръководителите на катедри да изпратят предложения за промяна на учебните планове за бакалавърските специалности във ФМИ до:

 • проф. М. Манев – за специалностите „Математика”, „Приложна математика” и „Бизнес математика”;
 • доц. К. Гъров – за специалност „Математика и информатика”
 • проф. А. Илиев – за специалност „Информатика” (редовно и задочно обучение;
 • доц. Хр. Крушков – за специалностите „Бизнес информационни технологии” и „Софтуерни технологии и дизайн”.

           
РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да бъде на 08.05.2013 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик           

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ